Cabi-kursus: Lederudvikling - forebyg og håndter stress

21. november 2017 kl. 09:00

Stress er i flere virksomheder en større udfordring, der både går ud over arbejdsmiljø, trivsel og bundlinje. Som leder eller HR-ansvarlig er der fokus på arbejdsmiljøet og trivslen, samtidig med at bundlinjen skal harmonere. Det kan give behov for nye kompetencer og redskaber til indsatsen.

Dette kursus sætter spot på viden og redskaber som øger dine handlemuligheder som leder og organisation.

Indhold:

 • Generel viden om stress.
 • Symptomer på stress – fysisk, psykisk og adfærdsmæssigt
 • Spot stress hos medarbejdere og kollegaer
 • Opmærksomhedspunkter og vigtige forhold i dialogen med medarbejderen, der er stresset men ikke sygemeldt
 • Kontakt og dialog med den sygemeldte stressramte
 • Vigtige forhold omkring de øvrige medarbejdere i gruppen omkring den stressramte.
 • Lederens rolle og ansvar i fht. forebyggelse og håndtering af stress i organisationen, i gruppen og hos den enkelte medarbejder
 • Forebyggelse og trivselsfaktorer set med organisatoriske briller
 • Hvordan sætter jeg som leder stressforebyggelse på dagsordenen i mit team?
 • Forebyggelse af egen stress
 • Praktiske forhold omkring sygemeldingen, indberetning og samarbejde med jobcenter samt  dokumentation.

Udbytte:

På dette kursus får du viden og redskaber til at spotte, håndtere og forebygge stress på arbejdspladsen.
Du får tilført nuancer og redskaber, som giver dig konkrete ledelsesmæssige handlemuligheder i såvel forebyggelsen som håndteringen af stress på arbejdspladsen.

Målgruppe:

 • Ledere, men kursus kan også tilrettes personaleansvarlige og tillidsvalgte fx. som en del af den supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Praktisk 

Kurset afholdes 21. november kl. 9.00 - 15.00 i København

Pris kr. 2.600 inkl. frokost, kaffe og kage. 

Se flere Cabi-Kurser for virksomheder.