Cabi-kursus: For den professionelle HR partner om bæredygtige fastholdelsesforløb

31. oktober 2017 kl. 09:00

Er du erfaren i at afholde svære samtaler i forbindelse med sygemeldinger på arbejdspladsen? Og er du vant til at tage imod medarbejdere, som vender tilbage efter en sygemelding? Dette kursus er til dig, der ønsker at udbygge din værktøjskasse med konkrete redskaber og vinkler, der kommer hele vejen rundt om fastholdelsesarbejdet.

undefined

Du får på heldagskurset ny viden om, hvordan du sammen med den sygemeldte medarbejder samarbejder konstruktivt og målrettet om parathed og motivation i fastholdelsen. Du får også indblik i udfordringerne omkring din professionelle hjælperolle 

Kursusindhold

    • Indsigt i parathedsstadier, motivationsfaser, funktionsniveau og udviklingsforløb hos den sygemeldte ift. planlægning og gennemførelse af et bæredygtigt TTA-forløb
    • Redskaber til forskellige tilgange til sygefraværshåndtering (både hos den korttids- og langtidssygmeldte, hos medarbejderen med en arbejdsbetinget lidelse eller arbejdsskade og hos den stressramte eller psykisk sårbare der skal vende tilbage til jobbet.)
    • Opmærksomhedspunkter og tips til systematisk opfølgning ud fra forskellige fraværsårsager
    • Tjeklister til den gode modtagelse og vigtige forhold omkring optrapningsplaner – herunder timing og dosering
    • Viden og praksisnære redskaber om udfordringer i hjælperollen og den professionelle tilgang til sygefraværsindsatsen.  

Udbytte  

Du vil opnå en større succesrate i fastholdelsesforløbene gennem bedre indsigt i din egen hjælperolle.

Deltagere på tidligere afholdt kursus har alle tilkendegivet, at indholdet gav inspiration til det daglige arbejde  og vil gerne anbefale det til andre. Deltagerne fremhæver særligt underviserens viden, eksempler fra praksis samt en god formidling med konkrete praksisværktøjer og ideer, der kan implementeres.

Praktisk 

Kurset afholdes 31. oktober kl. 9.00-15.00 på Åboulevarden 70.3, 8000 Aarhus C.

Pris kr. 2.600 inkl. frokost, kaffe og kage. 

Se flere Cabi-Kurser for virksomheder. 

Din underviser  

Seniorkonsulent Hanne Holm Andersen har 14 års konsulenterfaring indenfor arbejdsmiljø og 7 års praksiserfaring som sygefraværsansvarlig på operationel, taktisk og strategisk niveau i en internationale virksomhed. Hun har stor erfaring indenfor projekt- og forandringsledelse samt organisationsudvikling, metodeudvikling og intervention.


 

 

Ja tak, jeg vil gerne modtage kursusoversigten direkte i indbakken to gange årligt: