Cabi og BDO kursus for sagsbehandlere: Ny præcisering af krav til ressourceforløb og førtidspension

22. august 2018 kl. 09:00
Aarhus

BDO og Cabi udbyder i samarbejde dette kursus. Den 1. juni 2018 træder et lovforslag med formål at præcisere reglerne om førtidspension og ressourceforløb i kraft. Hvad kommer det til at betyde for jer som sagsbehandlere, når I skal arbejde med borgere i denne målgruppe? Hvad skal I være særligt opmærksomme på i sagsbehandlingen? Og hvilken betydning får præciseringerne i jeres socialfaglige arbejde med at udvikle og beskrive arbejdsevnen, når sagen skal behandles i rehabiliteringsteam og pensionsnævn?

Jeres udbytte

På kurset får du viden om, hvordan du kan omsætte præciseringernes afledte effekter i din daglige sagsbehandling.

Du vil efter kurset have viden om:

  • Lovforslagets præciseringer
  • Intentionerne i lovgivningen
  • Dokumentationskravet og den socialfaglige vurdering
  • Redskaber til at udvikle og kortlægge funktionsevnen og arbejdsevnen

Hvad præciseres i lovforslaget:

  • Dokumentationskravet for at få tilkendt en førtidspension kan i visse tilfælde være opfyldt, uden at borgeren har deltaget i et ressourceforløb.
  • Det er en forudsætning for at iværksætte ressourceforløb, at kommunen kan pege på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren kan drage nytte af indsatsen og kan udvikle sin arbejdsevne.

Tilsammen skal ændringerne skabe klarhed om sammenhængen mellem kravet til dokumentation ved tilkendelse af førtidspension og iværksættelse af ressourceforløb.

Samtidigt er det fortsat intentionen, at borgere som udgangspunkt skal have deltaget i mindst et ressourceforløb, før der kan tilkendes førtidspension. Det ændrer lovforslaget ikke på.

Værd at vide om kurset

Kurset henvender sig til sagsbehandlere i jobcentre, der arbejder med borgere med problemer udover ledighed og som løbende indstiller sager til rehabiliteringsteamet.

Kurset afholdes den 22. august 2018 kl. 9.00-15.00 hos Cabi, Åboulevarden 10, 3., 8000 Aarhus C.

Pris: kr. 2.495,- ekskl. moms, inkl. forplejning

Tilmeld dig kurset her

Tilmeldingen effektueres efter princippet ”først til mølle”. Der er et minimum på 15 deltagere.

BDO og Cabi udbyder i samarbejde dette kursus.

Undervisere på kursusdag

Else Rendbæk fra BDO. Else er til daglig en erfaren jurist i BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, revisor for 62 kommuner og har stor indsigt i at arbejde med lovgivningens betydning for sagsbehandlingen i praksis.

Annette Juul Jensen fra Cabi. Annette har indgående kendskab til jobcentrenes daglige praksis og har en bred viden om beskæftigelsesområdets målgrupper.

For mere information, kontakt

Annette Juul Jensen fra Cabi på mail aje@cabiweb.dk eller

Else Rendbæk fra BDO på mail ere@bdo.dk