Cabi-kursus: Hold fast i gejsten! Fasthold borgerens jobmotivation

4. september 2018 kl. 09:00
Aarhus

Sådan kan du som sagsbehandler fastholde det jobrettede fokus og borgerens motivation for at få ordinær beskæftigelse.

Indhold

Måske du kan genkende situationen:

Det eneste du her og nu kan tilbyde en borger med anden etnisk baggrund end dansk, der er super motiveret for at få et arbejde, er en praktik. Det ønsker han ikke, han ønsker et arbejde, og ”praktik er jo gratis arbejdskraft”.

Borgeren har en oplevelse af, at praktikker, der ikke fører til job, ikke er succesfulde.  Tilliden daler fremadrettet til praktik generelt og ikke mindst til dig som sagsbehandler. Og efter en periode daler borgerens motivation for at finde et arbejde måske også.

På dette kursus kommer underviseren omkring udfordringer og problematikkerne:

Hvad skete der egentligt i den proces, hvordan kom det så langt, og hvordan kan du som sagsbehandler både fastholde det jobrettede fokus OG borgerens motivation for at opnå ordinær beskæftigelse?

Bliv klogere på og få inspiration og tips til hvordan du kan sikre, at borgeren fastholder ejerskab i jobsøgningen og får det mest optimale ud af praktikkerne. Det gælder:

  • hvordan du sikrer forståelsen af de mest centrale begreber, som man anvender i jobcenteret som fx ”hvad er en praktik?” og ”hvad er indeholdt i jobcentrerets rolle omkring rådgivning og vejledning?”
  • hvordan du sikrer en rammesætning både af rollefordelingen mellem dig og borger og jobcentrets rolle og formål
  • hvordan du rent faktisk kan vise borgeren, at den viden om kompetencer og joberfaring du efterspørger hos vedkommende, faktisk også har indflydelse på de tilbud, du kommer med. Ligeledes at den viden bliver anvendt i det fremtidige sagsbehandlingsarbejde etc.

Med kursets indhold kommer vi omkring alle aspekter og situationer i sagsbehandlernes rolle omkring jobparate flygtninge.

Cabis baggrund for kurset bygger bl.a. på 11 observationer og syv interview i tre forskellige jobcentre med 14 flygtninge og seks virksomheder.

Udbytte

Målet er, at du som deltager får inspiration, baggrund og tips til at sikre, at borgeren fastholder sin jobparathed og agerer derefter.

Målgruppe

Sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter og integrationsmedarbejdere

Praktisk 

Kurset afholdes 4. september 2018 kl. 9.00-15.00 hos Cabi, Åboulevarden 70.3, 8000 Aarhus C.

Tilmeld dig her

Pris kr. 2.600 (ekskl. moms) inkl. frokost, kaffe og kage. 

Tilmelding er bindende og prisen refunderes ikke ved framelding eller udeblivelse (du kan dog frit overdrage din plads til en kollega).

Se flere aktuelle Cabi-kurser.  

Din underviser 

Nadia El-Gendi, seniorkonsulent i Cabi, har siden 2007 arbejdet med integration og kulturmøder på arbejdsmarkedet.

"Hvis du arbejder med flygtninge i det daglige, kan jeg klart anbefale Nadia El-Gendi fra Cabi til at komme og undervise. Nadia er en fantastisk underviser, hun ved virkelig, hvad hun taler om, og hun er god til at lære fra sig. Hun er god til at stille tingene op, så man får en bedre forståelse. Vi har helt klart fået nogle fantastiske redskaber med os, som vi kan bruge i det daglige arbejde med vores integrationsborgere", siger Mette Sørensen fra Vesthimmerland Kommune efter en kursusdag.