Cabi-kursus: Målret jeres integrationsindsats på virksomhederne

31. december 2018 kl. 00:00

Den virksomhedsrettede del af integrationsindsatsen har fuld fokus i disse år. Det er afgørende, at I som jobcenter har så høj succesrate med indsatsen som mulig. Derfor tilbyder Cabi nu et kursus med fokus på at professionalisere den virksomhedsrettede del af integrationsindsatsen yderligere.

Cabi kender udfordringerne: Flygtningen kan ikke se meningen med praktik, progressionen udebliver eller bliver utydelig, forventninger stemmer ikke overnes, konflikter eller misforståelser sætter en stopper for forløbet og det bliver ikke til job for flygtningen.

Gennem en kursusdag giver Cabi virksomhedskonsulenter redskaber til at arbejde endnu mere professionelt og systematisk i samarbejdet med virksomhederne. Cabi har gennem en længere periode sammen med en række virksomheder udviklet en værktøjskasse. Værktøjerne gør det lettere for jer at klæde virksomheden godt på til opgaven, så de har de bedste betingelser for at lykkes i hverdagen, når I er gået ud af døren. Dermed bliver der bedre effekt af virksomhedsforløbene.

Indhold:

  • Forventningsafstemning med virksomheden
  • Det gode match
  • Hjælp til den gode opstart på virksomheden
  • Sådan sikrer vi udvikling i forløbet
  • Kultursammenstød: Sådan kan virksomheden håndtere det
  • Sådan kan virksomheden mestre de sproglige udfordringer

Udbytte

Ved at blive fortrolig med Cabis værktøjskasse til integration får virksomhedskonsulenterne lettere ved at klæde både virksomhed og borger godt på til et virksomhedsrettet forløb. Jobcentrets fokus på den virksomhedsrettede indsats når derfor helt ud i virksomhederne. I sikrer systematik og fokus helt frem til, at flygtningen har et job og virksomheden en medarbejder. Med kursusdagen bliver deltagerne klædt på til at gå hjem og bruge værktøjskassen i det daglige virksomhedssamarbejde.

Citat: Jeg ville gerne ha’ kendt til værktøjskassen, da vi startede med at tage flygtninge ind på vores virksomhed.
Marianne Pedersen, produktionsleder på Combi-Therm

Målgruppe

Virksomhedskonsulenter i integrationsindsatsen

Praktisk 

Vi tilbyder at skræddersy kurset til din afdeling, team eller arbejdsplads. Kontakt underviser Bente Nissen

Se flere aktuelle Cabi-kurser

Din underviser 

Bente Nissen har mange års erfaring med integrationsindsatsen både i Cabi og i forskellige andre dele af integrationsindsatsen.

Bente har været medudvikler af Cabis værktøjskasse til integration på virksomheder.