Cabi Kursus: Skriftlighed for virksomhedskonsulenter

31. december 2018 kl. 00:00

Indhold

Kurset har fokus på forståelsen af, hvilken faglig kontekst dine beskrivelser skal fungere i, således at du kan skrive mere målrettet og præcist.

Cabi vil desuden bidrage med viden om, hvordan der skrives præcist og tilstrækkeligt, for at beskrivelserne kan bruges som grundlag for vurderinger og bevillinger i jobcentret. Egne eksempler på beskrivelser fra dit arbejde vil indgå aktivt på kurset.

Kurset indeholder også et beskæftigelsesfagligt element, som understøtter kursets omdrejningspunkt – skriftlighed for virksomhedskonsulenter.

Udbytte

Gennem både teoretisk og praktisk viden om skriftlighed, metoder og konkrete værktøjer lærer du at håndtere de mange aspekter af det skriftlige arbejde som virksomhedskonsulent. Du lærer at skrive struktureret og tydeligt, så dine beskrivelser er anvendelige for både borgere og samarbejdspartnere – og dig selv.

Målgruppe

Kurset er for dig som arbejder som virksomhedskonsulent og ikke har skriftlighed som din kernekompetence.

Praktisk

Det anbefales, at kurset afholdes for jeres jobcenter, enten hos jer selv eller i Cabis lokaler, da erfaringen viser, at vi opnår det bedste udbytte ved at arbejde med jeres egne sager på tværs af en medarbejdergruppe fra samme jobcenter.  Kontakt Annette Juul Jensen for mere information.

Se flere aktuelle Cabi-kurser

Din underviseren 

Annette Juul Jensen er uddannet socialrådgiver og cand.scient.soc. og har mange års erfaring med at skabe forandring for borgeren gennem grundig analyse. Som en erfaren underviser har Annette lavet talrige kompetenceudviklingsforløb for jobcentermedarbejdere blandt andet inden for virksomhedsservice og sygefravær.