Flere med psykiske vanskeligheder kan komme i job

15. marts 2018 kl. 09:00

Når I skal hjælpe borgere, som af den ene eller anden grund har fået en psykisk funktionsnedsættelse kan de handicapkompenserende ordninger være afgørende. Det gælder både når der er tale om at fastholde en medarbejder eller hjælpe en ledig borger i job.

Kursusindhold

De handicapkompenserende ordninger er effektive og er mindre indgribende end mange andre indsatser. Derfor vil vi på dette kursus sætte fokus på, hvordan I kan få ordningerne i spil allerede tidligt i borgerens forløb, så I dermed kan undgå lange ledighedsforløb.

På kursusdagen vil vi arbejde med, hvem der kan få gavn af de handicapkompenserende ordninger, og hvordan de kan bruges i praksis. Vi arbejder også med, hvordan I får øje på de borgere, som har en psykisk funktionsnedsættelse. Erfaringen er, at I møder dem flere forskellige steder i jobcentret.

Vær opmærksom på, at lovgivningen ikke gælder for borgere, som får tilbud efter integrationsloven.

Målgruppe

Kursusdagen er målrettet medarbejdere, der arbejder med fx kontanthjælp, unge, forsikrede ledige, fleksjob, ressourceforløb og sygedagpenge samt andre, som er i kontakt med borgere, som har psykiske udfordringer.

Jeres udbytte

På kursusdagen får I

  • Opmærksomhed på redskaber, som kan være afgørende for en succesfuld virksomhedsrettet indsats
  • Større viden om, hvordan de handicapkompenserende ordninger kan bruges, når det drejer sig om inklusion og om psykisk funktionsnedsættelse

Praktisk 

Kurset afholdes 15. marts 2018 kl. 9.00-15.00 hos Cabi, Åboulevarden 70.3, 8000 Aarhus C.

Tilmeld dig her

Pris kr. 2.600 inkl. frokost, kaffe og kage. 

Se flere aktuelle Cabi-kurser

Din underviser 

Bente er en erfaren underviser og har stor viden om det tværfaglige og tværorganisatoriske samarbejde i beskæftigelsesindsatsen.

Bente har holdt talrige oplæg og workshops om tværfaglighed i landets kommuner, og har arbejdet indgående og praksisorienteret med det tværsektorielle samarbejde som innovationsleder i ungeprojektet Route 25.