Cabi-kursus: Skab bedre virksomhedsforløb for flygtninge

15. maj 2018 kl. 09:00

Dette kursus sætter spot på, hvordan du kan optimere den virksomhedsrettede indsat for flygtninge gennem en større systematik og ved at klæde virksomheden godt på til at tage en flygtning i praktik eller job med løntilskud.

Du får inspiration til at anvende den værktøjskasse, som Cabi har udviklet og dermed kendskab til, hvordan I kan tackle de udfordringer, som kan opstå og anvende forskellige progressionsværktøjer for at sikre succesfulde virksomhedspraktikker.

Kursusindhold

Vi vil arbejde med systematik i opstarten af et virksomhedsrettet forløb.

Fokus er på hvordan du kan sikre, at både virksomhed, flygtning og du selv har klarhed over, hvad formålet og målet er med forløbet. Du bliver præsenteret for forskellige redskaber fra Cabis værktøjskasse til, hvordan du kan klæde virksomheden på til at arbejde med blandt andet sikkerhed, sprog og kultur.

Du bliver også klædt på til at anvende forskellige progressionsredskaber, som kan sikre synlighed om den udvikling, praktikanten er igennem. Der er tale om redskaber, som virksomheden også selv kan arbejde videre med, når du er ude af døren.

Udbytte

Efter kurset vil du have en større systematik i arbejdet med den virksomhedsrettede indsats for flygtninge. Du vil være fortrolig med redskaberne i Cabis værktøjskasse og med, hvordan de kan bruges i din daglige indsats.

Målgruppe

Kurset er for dig, der arbejder som virksomhedskonsulent i integrationsindsatsen.

Praktisk 

Kurset afholdes 15. maj 2018 kl. 9.00-15.00 hos Cabi, Åboulevarden 70.3, 8000 Aarhus C.

Tilmeld dig her

Pris kr. 2.600 inkl. frokost, kaffe og kage. 

Se flere aktuelle Cabi-kurser

Din underviser 

Bente Nissen har mange års erfaring med integrationsindsatsen, både i Cabi og i forskellige andre dele af integrationsindsatsen.