Cabi-kursus: Få kvinderne ind på arbejdsmarkedet:

2. maj 2018 kl. 09:00

Arbejd med den indre motivation og få succes

Kvinder med anden etnisk oprindelse end dansk har generelt en lav beskæftigelsesgrad. Mange arbejder med målgruppen af aktivitetsparate kvinder for at få flere ud på arbejdsmarkedet – uden stor succes. En del af udfordringen findes i måden, hvorpå man typisk motiverer denne borgergruppe.

Kurset giver brugbar inspiration til dit arbejde med flygtninge-/indvandrerkvinder. Du vil få brugbare tips og konkret viden omkring:

  • Hvilken form for indre motivation giver mening for målgruppen
  • Udfordringer mellem individ og kollektiv familieforståelse i sagsbehandlingen
  • Få forståelse omkring hvad der motiverer individet
  • Tips og tricks til interkulturel kommunikation

Målgruppe

Sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter og integrationsmedarbejdere

Praktisk 

Kurset afholdes 2. maj 2018 kl. 9.00-15.00 hos Cabi, Åboulevarden 70.3, 8000 Aarhus C.

Tilmeld dig her

Pris kr. 2.600 inkl. frokost, kaffe og kage. 

Se flere aktuelle Cabi-kurser

Din underviser 

Nadia El-Gendi, seniorkonsulent i Cabi, har siden 2007 arbejdet med integration og kulturmøder på arbejdsmarkedet.