Følg altid op på fraværet

Uanset hvilken årsag fraværet bunder i - og hvilket omfang det har - er det din opgave som leder at følge op på det med den enkelte medarbejder.

Som leder er opfølgningen en oplagt mulighed for at vise medarbejderen både din omsorg og interesse. Du kan samtidig hente vigtige oplysninger om fraværet. Kan det forebygges eller minimeres ved ændringer på arbejdspladsen? Er der noget, som tyder på at fraværet er tidlige signaler på noget mere alvorligt som fx stress eller lidelser i muskler/skelet?

Vær særligt opmærksom på atypiske fraværsmønstre fx 

  • Fravær på på bestemte ugedage
  • Fravær i forbindelse med særlige arbejdsopgaver eller vagttyper
  • Ændringer i en medarbejders fravær
  • Nyansattes fravær.

Få her tips til din opfølgning på det korte fravær:

 

Gode råd om opfølgning:

 

  1. Håndter fraværet løbende inden det vokser sig stort
  2. Følg op på særlige fraværsmønstre (ugedage, opgaveløsninger, overarbejde og i forhold til ferie)
  3. Opmuntr, motiver og tilbyd individualiserede tilbud
  4. Vis retning og hav tålmodighed (husk at sætte bagkant på særlige forløb og inddrag jobcentret hvor nødvendigt)
  5. Vær obs på muligheder og udfordringer i din egen ledelsesstil i forhold til medarbejderens behov
  6. Følg også op på organisationsniveau

undefined

Print tjekliste