Hyppigt fravær - kort og godt

Det gælder om at være opmærksom, når medarbejderes fravær optræder hyppigt. Når faresignalerne opfanges hurtigt, kan du som leder hurtigere reagere og har bedre chance for at håndtere eventuelle udfordringer og forebygge fraværet. Her få du inspiration til hvordan.

Dét ved vi om det korte fravær:

  • I Danmark omfatter korttidsfraværet næsten halvdelen (46%) af sygefraværet blandt lønmodtagere (se undersøgelse fra NFA).
  • Jo mere fravær den enkelte medarbejder har haft i det foregående år, jo større er risikoen for en langvarig sygdomsperiode i indeværende år (Læs artikel, Ledelse og Erhvervsøkonomi).
  • Korttidsfravær defineres typisk som fravær under to eller under fire uger. 
  • Korttidsfraværet er dyrt, da arbejdsgiver betaler den fulde udgift i arbejdsgiverperioden.
  • Det korte fravær er ofte meget driftsforstyrrende, da det er uforudset.

Hvad kan I gøre?

Alle kan jo blive syge, og det kan være en udfordring at skelne det korte, hyppige fravær, som kræver en opfølgning, fra dét, som ikke gør.

Det gælder derfor om at opbygge en ensartet systematik omkring indsatsen, så alle på arbejdspladsen er med på, hvornår der følges op på fravær. Og hvordan.

Det skaber gennemsigtighed og er med til at fjerne noget af det tabu, der kan være omkring opfølgningen. For det kan være et dilemma, hvordan man skal følge op på det korte fravær, der kan dreje sig om noget helt banalt, uden at mistænkeliggøre den enkelte medarbejder.


 

Se inspirationsoplæg


Her får du seks korte oplæg med gode råd fra Cabis rådgiverteam til, hvad du som leder kan gøre for at italesætte og håndtere det korte fravær på jeres arbejdsplads.

#1: Sæt det korte fravær på dagsordenen

Det kræver et prioriteret ledelsesfokus, når du skal skabe reelle forandringer og resultater omkring det korte, hyppige fravær.

Se video (03:18 min.):

> Læs om Ledelse og korttidsfravær

#2: Tal om holdninger og kultur omkring sygefravær i 'fredstid'

Der er et kæmpe spænd mellem at være sendt til tælling i sengen med høj feber og til at være frisk som en havørn, mens man passer sit arbejde. Alt derimellem er i en eller anden grad forbundet til den kultur, der er omkring fravær og nærvær på arbejdspladsen. Se video (05:58 min.):

 > Læs om Kultur og korttidsfravær

#3: Hent viden i statistikken

Adskil det korte og det lange fravær i statistikken og følg udviklingen over tid. Kig på jeres data; er der særlige mønstre, du skal have fulgt op på?

Se video (06:42 min.):

 

> Læs om Data og korttidsfravær

#4: Få overblik over mulige redskaber

Hvad kan man som leder egentlig gøre, hvis man har mistanke om, at en medarbejders korte, gentagne fravær ikke handler om almindelig sygdom? Sygefraværsrådgiver Birgitte Poulsen giver her overblik over mulighederne. Se videoen (09:57 min.):

 > Læs om Redskaber og korttidsfravær

#5: Følg altid op

Følg altid op på fraværet med den enkelte medarbejder - uanset fraværets baggrund og omfang. Se videoen (06:42):

 > Læs om Opfølgning og korttidsfravær 

#6: Bunder korttidsfraværet i noget i arbejdsmiljøet?

Et sundt arbejdsmiljø er dét, der skærmer jer mod, at udfordringerne vokser sig (for) store i hverdagen. Er I på rette spor i forhold til jeres mål og ambitioner i forhold til fx stress-forebyggelse?

Se videoen (05:18 min.):

 

 > Læs om Arbejdsmiljø og korttidsfravær

 


Rådene bygger på et koncept omkring strategisk håndtering af fraværet. Læs mere herunder.

Konceptet bag modellen

Hos Cabi arbejder vi med strategisk håndtering af fraværet ud fra seks elementer, som er frit baseret på KL og Forhandlingsfællesskabets "Seks elementer i en effektiv sygefraværsindsats" (2014).

undefined

Konceptet omfatter en sammenhængende indsats, som bygger på:

  • Et solidt fundament (ledelse og kultur)
  • Et agilt handlerum (data, redskaber og opfølgning)  
  • Et skærmende tag, som skaber ro og rum til konstruktive handlinger, når de udfordringer, der altid vil opstå i en organisation, skal håndteres.

Vil du vide mere om konceptet?

Kontakt Cabis sygefraværsteam.