Sociale klausuler

Sociale klausuler er sociale krav til virksomheder, der byder ind på en opgave i forbindelse med et udbud.

I 2011 udarbejdede Cabi et notat for VFSA - Virksomhedsforum for Socialt Ansvar, om sociale klausuler og hensyn i udbud samt en kortlægning af kommunernes brug af sociale klausuler i udbud.

Som opfølgning på notaterne har Cabi i 2012 beskrevet den praktiske anvendelse af sociale klausuler i tre kommuner:

Desuden har vi lavet en beskrivelse af Dansk Byggeris samarbejde med Herlev Kommune. Her har man bevidst etableret et socialt praktikpartnerskab i stedet for at anvende sociale klausuler, fordi man mener, at det er mere effektivt.