Refusionsreform

Refusionsreformen indebærer en ændring af kommunernes refusion på forsørgelsesydelser. Få overblik over de vigtigste ændringer, reformen medfører.

Hensigten med refusionsreformen er:

 • at forebygge langvarig offentlig forsørgelse
 • at kommunerne retter fokus mod at etablere indsatser, der virker for ledige borgere.
 • forenkling af et komplekst refusionssystem.

Refusioner bliver tidsbestemte

Refusioner fra staten bliver omlagt, så de ikke længere er aktivitetsbestemte, men tidsbestemte.

I dag får kommuner eksempelvis 50 procent i refusion på forsørgelsesydelse fra staten, hvis en borger er i virksomhedspraktik, mens en borger i vejledning eller opkvalificering udløser 30 procent i refusion.

Det ændres nu til, at statsrefusionen alene afhænger af, hvor længe en borger modtager en forsørgelsesydelse.

 • De første fire uger: 80 procent.
 • Uge 5-26: 40 procent.
 • Uge 26-52: 30 procent.
 • Over 52 uger: 20 procent.

Ifølge Annette Juul Jensen, seniorkonsulent i Cabi, er hensigten med ændringen at få kommunerne til i langt højere grad at sætte gang i indsatser, der virker, så borgere hurtigere bliver i stand til at forsørge sig selv.

”Det vi hører fra jobcentrene er, at refusionsreformen er en god anledning til at styre mere efter resultater. Det vil skærpe jobcentrenes bevidsthed om at bruge lige netop de redskaber, som hjælper de ledige mest effektivt i retning af uddannelse og job," siger Annette Juul Jensen.

I Jobcenter Horsens har man forberedt sig grundigt på refusionsreformen, og har allerede i dag et meget skarpt fokus på resultatbaseret styring. Læs mere om, hvordan Horsens har grebet refusionsreformen an i denne artikel.

Reform med usikkerheder

Refusionsreformen rummer dog også nogle usikre elementer, som kommunerne må forholde sig til:

 • Der kan opstå en tendens til at fokusere på kortvarige aktive forløb. Faren er, at det sker på bekostning af de forløb, som har den bedste langsigtede effekt.
 • Økonomisk incitament til korte forløb kan betyde, at nogle borgere måske presses ud af offentlig forsørgelse, før de er klar til job eller uddannelse.
 • Risiko for, at nogle kommuner fravælger at gøre en indsats for de svageste grupper, fordi man vurderer, at de alligevel ikke kommer i arbejde.

Her er det vigtigt at kommunerne vælger de tilbud, der virker, og ser beskæftigelsesindsatsen som en langvarig investering.

”Kommunerne skal bestemt være opmærksomme på ikke at fravælge langvarige indsatser, fordi de er dyre. Det, der skal til, er en investeringsstrategi, hvor man vælger de tilbud, som giver en langsigtet og varig effekt i forhold til at få ledige i arbejde. Heldigvis ser vi også, at det er en tankegang, der er på fremmarch i stadig flere kommuner,” siger Annette Juul Jensen.

I Jobcenter Horsens har man netop valgt en investeringstankegang, hvor der hele tiden måles på om de tilbud, der bruges, har den rette effekt.

Læs flere fakta og detaljer om refusionsreformen her

Indplacering på refusionstrappen

For borgere, som allerede modtager forsørgelsesydelse 1. januar 2016, skal du være opmærksom på, at opgørelsesperioden strækker sig tilbage til d. 1. juli 2014.
Det vil sige, at hvis en borger har modtaget kontanthjælp siden 1. august 2014, vil borgeren d.1. januar 2016 have modtaget kontanthjælp i over 52 uger. Kommunen får således i dette tilfælde 20 procent i refusion.

Nulstilling af refusionstrappen

Hvis en borger har haft et år uden offentlig forsørgelse i en reference periode på tre år, nulstilles refusionstrappen. På Folketingets hjemmeside kan du i lovens §6 kan du læse nærmere detaljer om, hvordan opgørelse af et års selvforsørgelse skal opgøres.

Overgangsbestemmelser for fleksjob og førtidspension

Førtidspension og fleksjob tilkendt før 1. juli 2014 er som udgangspunkt ikke omfattet af refusionsomlægningen.

Ydelser

Refusionsreformen omfatter følgende ydelser:

 • A-dagpenge
 • Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • Særlig uddannelsesydelse
 • Kontantydelse
 • Kontanthjælp, aktivitetstillæg. barselstillæg og særlig støtte
 • Uddannelseshjælp, aktivitetstillæg. barselstillæg og særlig støtte
 • Integrationsydelse
 • Sygedagpenge, herunder også refusion til arbejdsgivere
 • Ledighedsydelse
 • Revalideringsydelse, herunder boligtilskud
 • Ressourceforløbsydelse
 • Førtidspension
 • Flekslønstilskud og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, bemærk dog at der er indført et særligt tilskud til kommunen
 • Løntilskud til offentlige og private arbejdsgivere. Gælder dog ikke førtidspensionister i skånejob.

STARs hjemmeside kan du se mere om indplacering på trappen, berørte ydelser og meget mere.