Småjob - den nye vej ind på arbejdsmarkedet

Få timers arbejde om ugen kan øge motivation og troen på, at det kan lykkes at komme i job.

225 timers arbejde svarer ifølge Beskæftigelsesministeriet til cirka seks ugers fuldtidsarbejde eller deltidsarbejde på fem-seks timer om ugen, hvilket skaber et incitament for som borger at søge småjobs.

Erfaringer fra kommuner viser, at selv få ordinære løntimer kan øge motivationen og troen på arbejde hos borgere uden en tilknytning til arbejdsmarkedet. Flere steder har man ligeledes gode erfaringer med at kombinere virksomhedspraktik og ordinære løntimer fra småjobs.

Download gratis pjece

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en pjece, der giver inspiration til, hvordan man som kommune kan arbejde mere målrettet med at skabe ordinære løntimer til borgere i kanten af arbejdsmarkedet.

Pjecen indeholder eksempler fra kommuner, samt tjekliste med opmærksomhedspunkter og lovgivning, som er vigtige i processen for at komme godt i gang.