Fra kontanthjælp til job

Arbejder du på kontanthjælpsområdet kan du her på siden finde fakta og og inspiration til effektive indsatser for udsatte på kontanthjælpsområdet.

Kontanthjælpsreformen fra 2013 betød som bekendt, at borgere over 30 år, som modtager kontanthjælp, blev delt op i to målgrupper.

  • Jobparate
  • Aktivitetsparate

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har typisk en række personlige, sociale og helbredsmæssige problemstillinger, som betyder, at de har behov for en helhedsorienteret og individuelt tilpasset indsats. Der er flere måder at tilrettelægge den indsats på.

Tid og tro er vigtige elementer

Forskningsprojekter og erfaringer fra en lang række kommuner viser, at det tager tid for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere at blive klar til arbejdsmarkedet, men de afgørende elementer for succes er borgerens egen og sagsbehandlerens tro på, at det kan lade sig gøre at komme i job. Det peger det store forskningsprojekt BeskæftigelsesIndikatorProjektet bl.a. på.

Nogle kommuner foretager desuden langsigtede investeringer i at få aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i job. Se fx vores tema cabiweb.dk/investeringsstrategi. I arbejdet med at få aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ind på arbejdsmarkedet, er det vigtigt at inddrage borgeren selv i beslutningerne, og have et godt samarbejde med virksomheder.

Se Cabis temaer om borgerinddragelse og samarbejde med virksomheder.

Kontanthjælpsloft og 225-timers regel

I marts 2016 gennemførte et flertal i folketinget en jobreform, hvor der blev indført et kontanthjælpsloft og en 225-timers regel. Intentionen er her at skabe klart incitament til, at ledige borgere kommer hurtigt i job, og at mennesker med behov for særligt hjælp også får det.

Find pjecer om kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Mere inspiration

Ressourceforløb og rehabiliteringsteam
For en del aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er det nødvendigt at indgå i et ressourceforløb for at få foden inden for på arbejdsmarkedet. Gode råd, redskaber og cases finder du på cabiweb.dk/ressourceforloeb

Unge under 30 år
Kontanthjælpsreformen sigter desuden efter, at flest muligt af de unge i målgruppen begynder på en uddannelse. Derfor er ydelsen uddannelseshjælp indført.