Implementering af reformer

De nyeste reformer har betydet nye arbejdsgange i landets jobcentre. Mange kommuner oplever stadig udfordringer i forlængelse af reformimplementeringen. Hvordan går det jer? Er I gearede til at løfte opgaverne - eller har I brug for hjælp?

Nye og ændrede opgaver

Reformerne har givet nye og ændrede arbejdsopgaver for jobcentrenes medarbejdere, og flere steder er det stadig en udfordring. Vi klæder jer på til at håndtere de nye arbejdsopgaver mere effektivt og samtidig sikre en tilfredsstillende service over for borgergrupperne.

Få overblik og hjælp til implementering

Hvad betyder fx kontanthjælpsreformen for dig i praksis som jobcentermedarbejder – og hvor kan du tage fat, når matchsystemet omlægges, så udsatte ledige får ret til en koordinerende sagsbehandler, visitationsreglerne skærpes og flere får ret til mentorstøtte?

Cabi ruster dig til arbejdet med kontanthjælpsreformen. Afhængigt af dine ønsker og behov samler vi de bedste kompetencer, der klæder dig på til opgaven. Tag en uforpligtende dialog med Rasmus Nygaard om jeres behov. 

Vi hjælper specifikt med at implementere dele af kontanthjælpsreformen, bl.a. 

Cabis tilgang

Cabi har, som netværks- og videnshus, overblik over erfaringer på tværs af landets jobcentre, og vi bygger derfor vores viden, metoder og undervisning på såvel evidensbaseret viden som best practise.