Tværfaglig indsats i praksis

Tag skridtet fra strategisk planlægning og frem til at anvende de tværfaglige kompetencer i praksis. Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde i organisationer.

Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad jobcentre og kommuner bl.a. skal levere som følge af reformen på fleksjob- og førtidspensionsområdet. Tværfagligt samarbejde mellem flere enheder og organisationer kan være en del af løsningen.

Cabi skræddersyr et forløb af en til fem dages varighed afhængig af de behov og udfordringer, I har. Forløbene kan have fokus på et eller flere af disse temaer:

 1. Effektiv ledelse af tværsektorielle indsatser

  Kompetenceudvikling til ledere og mellemledere som vil arbejde mere strategisk med tværsektorielt samarbejde.
 2. Det gode tværfaglige samarbejde

  Kompetenceudvikling til sagsbehandlere der skal styre det tværfaglige samarbejde mod fælles mål og samtidig sikre, at alle tværfaglige kompetencer i teamet bliver inddraget.
 3. Effektive ressourceforløb

  Facilitering af sagsbehandleres arbejde med ressourceforløb på tværs af forvaltninger, som skaber fremdrift og afklaring hos borgeren.
 4. Den koordinerende sagsbehandler

  Kompetenceudvikling til sagsbehandlere i jobcentre som skal navigere i flere sektorer og binde borgerindsatser sammen.
 5. Progression som metode

  Progressionsværktøjer til at anskueliggøre borgerens fremskridt og som derved gør det muligt at arbejde målrettet med progression.

 

Alle organisationer kræver individuelle løsninger. Tag fat i Bente Nissen om jeres behov og få et konkret tilbud på, hvordan Cabi kan hjælpe jer videre.

Find inspiration ud fra beskrivelse af nogle af  de ydelser Cabi kan tilbyde indenfor organisering af tværfaglige indsatser. Se her