Rådgivning om metoder og redskaber ved særlige målgrupper

Uanset om målgruppen er fx nydanskere, unge eller borgere med handikap vil Cabis konsulenter i rådgivningen have øje for hvilke metoder og redskaber, der kan give effekt og skabe fremdrift i jeres arbejde. Borgerinddragelse og samskabelse er nye områder i beskæftigelsesindsatsen, som Cabis konsulenter også kan rådgive om.

Integration og mangfoldighed

Cabis ekspertteam kan rådgive og udvikle jeres indsats bredt set indenfor integrationsområdet. Det gælder fx temaer som:

  • Bliv klædt bedre på til sagsbehandlingen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk.
  • Forstå kulturmøder, dine egne forforståelser og lær at håndtere situationer, som kan blive tilspidsede.
  • Det professionelle partnerskab mellem jobcentre og virksomheder med bl.a. virksomhedsrettede forløb, afklaring af målgruppens realkompetencer og brug af mentorskab
  • Skærp sagsbehandlingen af ikke vestlige borgere.

Kontakt ekspert og seniorkonsulent Nadia El-Gendi om jeres behov og få tilbud på en løsning, der matcher jeres jobcenter. Se mere om hvilke konsulentydelser Cabi kan hjælpe jer med her

 

Unge

Cabi har med ekspert og seniorkonsulent Jesper Pedersen i spidsen gennem flere år samarbejdet med kommuner landet over om at udvikle ungeindsatsen, så den matcher lovens krav og skaber resultater for de unge.

Vi kan også hjælpe i din kommune, bl.a. ved sammen med jer at finde svar og løsninger på disse spørgsmål:

  • Hvordan kan vi møde de unge, der søger uddannelseshjælp?
  • Hvordan sikrer vi kontinuitet fra valg til gennemførelse af uddannelse herunder håndtering af adgangsbegrænsninger?
  • Hvordan samler vi kræfterne i en koordineret indsats og tilpasser indsatsen til den enkelte?
  • Hvordan etablerer vi en indsats i et uddannelsesmiljø, dvs. væk fra jobcentret?

Kontakt allerede i dag Jesper Pedersen for at få et uforpligtende tilbud! Se mere om hvad Cabi kan hjælpe jer med her

 

Handikap

Cabis konsulenter kan rådgive jer om, hvordan I opnår bedre resultater, både når det gælder borgere med fysisk og psykisk handikap. Kontakt ekspert Bente Nissen for en dialog om jeres aktuelle udfordringer.