Faglig funderet evaluering

Cabi har erfaring med både kvalitative og kvantitative metoder i analyser og evalueringer, som skal bruges aktivt i udviklingen af indsatser på beskæftigelsesområdet. Vores viden om området medvirker til at evalueringer peger fremad med konstruktive konklusioner.

Fakta til forandring i  kommuner

Cabi kan bl.a. løse projektevalueringer, analyser og kortlægninger, der kan integreres i forandringsprocesser i fx jobcentre. 

Eksempler på det er

  • Opgang 2 - Kreative unge i job eller uddannelse. Se mere her
  • Klar til Start. Se mere her
  • Ungeindsats Himmerland - et socialfondsprojekt. Se mere her

Cabi står på en meget stor viden på området og har styrken ved muligheden for, at formidle relevant viden fra evaluering direkte til målgruppen efterfølgende. Vi arbejder med såvel kvalitative som kvantitative analysemetoder. Gennem kortlægninger og analyser får du mere præcise facts på bordet. Du kan dermed stille skarpt på årsagerne, mulighederne og vilkårene for udvikling af særlige indsatser på beskæftigelsesområdet.

 

Handlingsanvisninger

Vores analyser og evalueringer kommer ofte med handlingsanvisninger, som direkte kan anvendes til justering og implementering af indsatsen. Ofte bliver målgruppen, medarbejdere, samarbejdspartnere og ledelsen inddraget i analyse- og evalueringsprocesserne, hvilket muliggør forandringsprocesserne - og gør dem mere smidige.

Kontakt Jesper Pedersen for en dialog om, hvordan Cabi kan gøre en forskel med en evaluering af jeres indsats.