Rådgivning og konsulentydelser fra Cabi

Siden 1995 har Danmarks jobcentre gjort brug af Cabis konsulenter ved løsning af kerneopgaver.

Cabis rådgivning, facilitering og kompetenceudvikling har sikret brugbare løsninger skræddersyet til det enkelte jobcenter.

Kontakt os, hvis I har udfordringer vedrørende:
  • jeres virksomhedssamarbejde eller tværfaglige samarbejde
  • effektive arbejdsgange og en professionel tilgang til borgerne
  • faglig kompetenceudvikling med afsæt i jeres hverdag
  • rådgivning om indsatser overfor særlige målgrupper
  • en mere målrettet kommunikation i det virksomhedsrettede arbejde
Tag fat i Ella Petersen for dialog om en løsning, der giver værdi i jeres jobcenter.
Se eksempler på udfordringer her