Skånejob

Job med løntilskud, også kaldet skånejob, bliver etableret i mange forskellige jobfunktioner. Så længe jobindhold og medarbejderens kompetencer matcher, er der grundlag for et skånejob.

Ansættelsesmuligheder for førtidspensionister

Der findes to forskellige ansættelsesmuligheder for førtidspensionister.

  1. Ordinær ansættelse: En førtidspensionist må gerne tage ordinært arbejde. Førtidspensionen kan blive påvirket af indtægten, men det kræver en individuel beregning at fastslå, hvad et job vil betyde for den enkeltes økonomi.

    Der er også mulighed for at gøre pensionen hvilende, hvis man kan forsørge sig selv. Hvis man efter en periode ikke længere kan forsørge sig selv, er der mulighed for at vende tilbage til førtidspensionen.
  2. Job med løntilskud til førtidspensionister også kaldet skånejob: Skånejob er job for førtidspensionister, hvor arbejdsgiveren får løntilskud fra kommunen.

    Lønnen aftales mellem medarbejderen og arbejdsgiveren i samarbejde med de faglige organisationer. Arbejdsgiveren udbetaler lønnen og får derefter et løntilskud fra kommunen.

Et skånejob er mange ting

Et skånejob kan være både service- og supportopgaver, specialistopgaver eller opgaver i virksomhedens kerneopgave.

For det meste er det job med få timer om ugen og arbejdsopgaver, hvor der ikke er skarpe deadlines, og hvor det ikke er et problem, at medarbejderen evt. kun er på job 2-3 gange om ugen.

Brancher, der typisk etablerer skånejob

Omkring 2/3 af de ansatte i skånejob er ansat inden for brancherne:

  • offentlig administration
  • undervisning og sundhed
  • handel og transport.

I næsten alle tilfælde er der tale om job, som ikke står og ”venter”. Jobbene er typisk ikke slået op, og ofte skal der en dialog med virksomheden til for at få øje på mulighederne.