Opfølgning

Læs her, hvad du skal være opmærksom på, når du skal følge op på et skånejob.

Der er behov for, at du som medarbejder i jobcentret følger op i den periode, hvor:

1. borgeren er i virksomhedspraktik, og man prøver sig frem til, hvordan skånejobbet skal se ud.

2. skånejobbet er etableret.

I praktikperioden må man i det konkrete tilfælde aftale, hvordan opfølgningen skal foregå. I nogle tilfælde er der brug for tæt opfølgning i starten, og i andre tilfælde skal der måske aftales en telefonisk kontakt med mellemrum.

Samtidig er erfaringen, at det er godt givet ud fra virksomhedens side at være i ekstra tæt kontakt med en medarbejder ansat i skånejob, fordi medarbejderen i skånejob:

  • ofte kun er på arbejdspladsen i få timer om ugen
  • måske løser andre opgaver end hovedparten af medarbejderne
  • har nogle skånehensyn, som skal fungere.

Ved at være i tæt dialog er der bedre muligheder for at tage eventuelle problemer i opløbet.

Læs mere om opfølgning efter jobbet er etableret i Cabis lovstof om skånejob

Mere viden

Download Cabis udgivelse om Velfungerende skånejob