Jobsøgning for førtidspensionister

I nogle tilfælde kan førtidspensionisten selv stå for sin jobsøgning. I andre tilfælde er der brug for hjælp fra jobcentret til at åbne døren til en virksomhed.

Først og fremmest er det kompetencerne, der skal skaffe jobbet. Derefter skal skånebehovene passes ind.

Det rigtige jobmatch

Begynd med at afklare, om stabilitet er helt centralt i den jobfunktion, der er i spil. Nogle sygdomme kan give et højt sygefravær. For andre førtidspensionister er stabilitet ikke en udfordring.

Erfaringen fra en række jobkonsulenter er, at der er stor forskel på at etablere skånejob for personer, som tidligere har været på arbejdsmarkedet og for personer, som ikke har nogen arbejdserfaring.

Afklaring om arbejdsopgaver og fremtidsmuligheder

Mange har behov for at jobfunktionerne er overskuelige, afgrænsede opgaver uden en fast deadline. For andre er der også behov for afveksling i arbejdsopgaverne. Det skal afklares – gennem dialog og ved at prøve sig frem.

I de tilfælde, hvor førtidspensionisten har tidligere arbejdserfaringer, skal det afklares, om det er muligt at vende tilbage til det gamle jobområde, eller der skal tænkes i helt nye baner.

Ansøgningen - fokuser på kompetencerne

Hvis førtidspensionisten selv søger job, kan der være brug for sparring fra Jobcentret. Læs her gode råd til personen, som skal ud og søge skånejob.

 • Søg uopfordret eller gå efter opslåede stillinger på deltid
 • Brug netværket til at finde jobåbningerne
 • Præsenter først og fremmest de ressourcer og kompetencer, du kan tilbyde virksomheden. Det er det, du skal ansættes på.

Virksomhedspraktik er første skridt mod job

For virksomheden kan en praktik være med til at afklare – og i mange tilfælde afdramatisere – om det kan fungere at ansætte en førtidspensionist.

Gennem en praktikperiode kan I justere arbejdsopgaver, timetal og skånehensyn. Praktikken kan også give et billede af, om der er brug for at tage de handicapkompenserende ordninger i brug.

Muligheden for virksomhedspraktik kan i mange tilfælde være et afgørende første skridt mod job. I mange tilfælde har førtidspensionisten ikke tidligere været i skånejob, og det kan derfor på forhånd være vanskeligt præcist at afgøre, hvilke opgaver vedkommende kan løse og hvilke skånehensyn, der skal tages.

Vær åben om skånebehov, hvis det er relevant

Overvej hvad virksomheden skal vide om funktionsnedsættelsen. Har funktionsnedsættelsen betydning for jobbet er det relevant, men arbejdsgiver skal ikke nødvendigvis kende en hel sygdomshistorie:

 • Vær klar til at fortælle hvad funktionsnedsættelsen reelt vil betyde for arbejdet
 • Hav på forhånd bud på, hvilke praktiske løsninger der kan være på udfordringerne
 • Vær åben for virksomhedspraktik. Her kan man vise i praksis, hvad man kan tilbyde virksomheden og samtidig få klarhed over, hvilke skånehensyn der er nødvendige i det konkrete job
 • Hav overblik over, hvad der kan bevilges af handicapkompenserende ordninger, hvis der er behov for det og hav bud på, hvordan det kan fungere i lige netop dette tilfælde. 

Gode råd til dialogen med virksomheden

Hvis jobcentret hjælper med at lave jobåbningen, er der her nogle gode råd til dialogen med virksomheden:

 • Hjælp med at få øje på de jobfunktioner, som vil kunne løses af en medarbejder ansat i skånejob
 • Hav fokus på kompetencerne
 • Vær åben om skånebehovene og hjælp med at se løsninger på skånebehovene
 • Skab et godt match mellem ansøger og job
 • Fortæl om de støttemuligheder der er relevante i den konkrete sag
 • Støt virksomheden i at finde frem til de rette løsninger