Tema: førtidspension og skånejob.

Få inspiration til at etablere skånejob til førtidspensionister. Lær af virksomheders erfaringer med at skabe velfungerende skånejob.

Som medarbejder i jobcentret kan du samarbejde med virksomheder og personer på førtidspension om at etablere skånejob på få timer.

I dag har personer på førtidspension mulighed for at få tre afklarende samtaler på jobcentret. Førtidspensionister, som ønsker at komme i beskæftigelse, har mulighed for:

  • virksomhedspraktik
  • vejledning og opkvalificering
  • brug af de handicapkompenserende ordninger.

Kom godt i gang med at etablere skånejob

Cabi har spurgt en række virksomheder om deres erfaringer med at etablere skånejob.

Erfaringerne er udgivet i publikationen "Velfungerende skånejob". Brug dem til inspiration i dit arbejde med at skabe gode skånejob.