Sygemeldte med anden etnisk baggrund end dansk

Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes, går hver femte direkte til ledighed mod kun hver tiende etniske dansker.

Personer med ikke-vestlig baggrund er klart overrepræsenteret i sygefraværsstatistikkerne.

I 2008 var 8,1 procent af sygedagpengemodtagerne indvandrere med ikke-vestlig baggrund. De udgjorde imidlertid kun 4,5 procent af arbejdsstyrken.

I 11,6 procent af sagerne varede sygedagpengeforløbet i 2012 mere end 26 uger. Til sammenligning var tallet for personer med dansk oprindelse 7,3 procent.

Langt fra alle jobcentre har prioriteret indsatsen over for sygemeldte indvandrere i deres beskæftigelsesplaner.

Bliv klogere på indsatsen med inspirationskataloget 'Skærp din indsats over for sygemeldte med ikke-vestlig baggrund'.

Jobcentres erfaringer med indsatsen over for sygemeldte indvandrere

Cabi har set nærmere på situationen i de 20 kommuner, som har størst andel af ikke-vestlige indvandrere, og det viser sig, at der er forskel på, hvor godt kommunerne håndterer forløbene.

Københavns Vestegn opnår gode resultater

Kommunerne på Københavns Vestegn, som har en stor andel ikke-vestlige indvandrere, opnår bedre resultater end landsgennemsnittet. En høj andel af ikke-vestlige indvandrere i arbejdsstyrken skaber altså ikke dårligere resultater, snarere tværtimod.

Det tager tid at nedbryde kultur- og sprogbarrierer

Forklaringen er måske, at det tager tid – eller mange samtaler - at få så meget kendskab og så stor viden, at man kan få nedbrudt kultur- og sprogbarrierer og med samme sikkerhed gennemføre en opfølgningssamtale med en ikke-vestlig indvandrer som med en etnisk dansker. Så også den sygemeldte kan føle sig tryg ved samtalen.

Højt sygefravær skyldes flere forhold

At sygefraværet generelt er højere hos ikke-vestlige indvandrere, hænger dog også sammen med forhold, der ligger uden for jobcentrets indflydelse.

Dels har mange ikke-vestlige indvandrere forfærdelige oplevelser med i deres bagage, dels er ikke-vestlige indvandrere generelt set lavere uddannet end deres etnisk danske kolleger.

De bestrider oftere ufaglærte jobs i brancher så som transport, rengøring og industri. Brancher, der statistisk set fører til mere nedslidning af medarbejderne end andre brancher.