Sådan forbereder du dig til samtalen med borgeren

Perspektivet i opfølgningssamtalerne bør hele tiden være tilbagevenden til arbejde eller arbejdsmarked.

En god samtale kan hjælpe den sygemeldte til at formulere og reformulere mål om tilbagevenden til arbejde og udvikle planer for, hvordan de skridt for skridt kan realiseres. Og måske vigtigst kan en god samtale mobilisere den sygemeldtes ressourcer og skabe håb.

Forberedelsen

Når du skal forberede samtalen er det vigtigt at du:

  • er opdateret på sagen
  • har overvejet, hvad der skal informeres om
  • ved hvad du vil have ud af samtalen
  • har overblik over, hvad det skal følges op på, fx progression i forhold til helbred eller aftaler om aktiviteter.
  • ved om der skal formuleres mål og planer
  • husker at tage stilling til visitationskategori

Se desuden Arbejdsmarkedsstyrelsens Sygefravær - guide til jobcentre.

Samtalen

Det er sygedagpengemedarbejderens ansvar at styre samtalen og at være ekspert på samtalen – men ikke på borgerens liv eller borgerens løsninger.

Der er i mange kommuner afholdt kurser og trænet i samtalemetoder, blandt andet de anerkendende og systemiske, der kan hjælpe sygedagpengemedarbejderen med at stille spørgsmål og sikre, at bolden så at sige bliver på borgerens banehalvdel.

Det gør samtidig de sygemeldte til eksperter på deres eget liv, så de kan give svar og skabe deres løsninger. Så arbejder man reelt ressourceorienteret.

Eksempler på skalaspørgsmål

Skalaspørgsmål er en af de spørgsmålstyper, man kan anvende til at udfordre den sygemeldte.

Skalaspørgsmål til sygemeldte, der skal have fokus på tilbagevenden. (Eksternt link - åbner i nyt vindue)

 

Yderligere inspiration tilopfølgningssamtaler

Projekt LUCA

Cabis Projekt LUCA omhandler kompetenceudvikling af sygedagpengemedarbejdere forhold til borgere, der var sygemeldt af psykiske årsager.

Projekt LUCA's metodebeskrivelse i forhold til opfølgningssamtalen. Projektet er evalueret af Rambøll