Afprøvning på virksomheder

Afprøvning i virksomheder er et led i at vende tilbage til arbejdsmarkedet. For sygemeldte, der er sygemeldt fra arbejde, kan afprøvningen foregå i den virksomhed, de er ansat i, eller i en anden virksomhed.

Kontakt med arbejdspladsen og kolleger

Afprøvningen kan være et middel til at fastholde den sygemeldtes kontakt med arbejdspladsen i de tilfælde, hvor den syge ikke har arbejdsevne nok til at kunne vende gradvist tilbage med en delvis raskmelding, men godt kan varetage nogle arbejdsopgaver og deltage i det kollegiale fællesskab.

Afprøvningen kan både være et aktivt tilbud til den sygemeldte, en virksomhedspraktik som led i en aftalt fastholdelsesplan eller et af elementerne i et særligt tilrettelagt afklaringsforløb. Under alle omstændigheder skal arbejdsopgaverne tilpasses den sygemeldtes helbredstilstand og ressourcer.

Formålet er på den ene side at afklare, hvad og hvor meget den sygemeldte kan klare, om der er behov for helt nye arbejdsopgaver, arbejdstilpasninger eller andet og på anden side at fastholde kontakten med arbejdslivet, arbejdspladsen og kolleger