Psykiske lidelser

Flere og flere sygemelder sig som følge af stress eller stressrelaterede lidelser.

Der er i Danmark ikke opgørelser over, hvor mange der er sygemeldt som følge af psykiske lidelser. Men vi ved, at der har været en kraftig stigning i antallet af førtidspensionstilkendelser som følge af psykiske lidelser – især blandt yngre mennesker - og stigningen skyldes ikke psykotiske lidelser.

Godt en femtedel af dem, der i 2009 fik tilkendt førtidspension på baggrund af en psykisk lidelse kom fra forsørgelse på sygedagpenge.

Ud over stigningen i antallet af psykiske lidelser, er det samtidig sådan, at mange både har en fysisk og en psykisk lidelse. Mange vælger imidlertid at sygemelde sig på grund af de fysiske gener.

Det er mindre belastende at gå til lægen med ondt i skulderen end med klager over stress eller angst. Der er fortsat tabuer om det at have en psykisk lidelse.
 

Udbredte psykiske lidelser

De senere års stigning i antallet personer med psykiske, ikke-psykotiske lidelser gør det relevant for sygedagpengemedarbejderne at kende til de mest almindelige former for psykiske lidelser:

Psykiatrifonden formidler også viden om forskellige psykiske lidelser.

 

Opfølgning på sygemeldte med psykiske lidelser

Der er evidens for, at en forbedring af behandlingsindsatsen effektivt kan forebygge visse arbejdsmæssige konsekvenser af mentale helbredsproblemer.

Behandlingsindsatsen skal både være koordineret, for at sikre hurtig adgang til behandling og følge evidensbaserede retningslinjer, det vil sige give adgang til både medicinsk og psykologisk behandling.

Anbefalingerne, der vedrører TTA-indsatser efter en sygemelding på grund af mentale helbredsproblemer, lægger vægt på:

  1. Tidlig opsporing og behandling
  2. Undersøgelse af den sygemeldtes funktionsnedsættelse i relation til forskellige typer af arbejdsopgaver
  3. Modifikation af arbejdsopgaver
  4. Koordineret indsats ved inddragelse af relevante aktører
  5. Vejledning og samarbejde
  6. Social reintegration på arbejdspladsen
  7. Virksomhedspolitik om sygefravær og tilbagevenden til arbejde generelt
  8. Skabelse af en god kultur på arbejdspladsen
  9. Indsatser på arbejdspladsen.

Læs en mere uddybet gennemgang af anbefalingerne i Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde.