Ordninger til fastholdelse af sygemeldte

Der findes flere ordninger og redskaber, der kan bidrage til, at den sygemeldte kan blive på sin arbejdsplads trods en sygemelding.

 • Delvis raskmelding
  En delvis raskmelding og en gradvis tilbagevenden til jobbet er en mulighed for, at den sygemeldte fastholder sin kontakt til arbejdspladsen og anvender den arbejdsevne, som pågældende er i besiddelse af. Samtidig giver det tid til hvile, behandling, genoptræning mv.
  Læs om delvis raskmelding

 

 

 • Mentorordning
  En mentor er en kollega eller en anden, som hjælper med at introducere den syge til arbejdsopgaverne og på andre måder støtter den syges tilbagevenden til jobbet.
  Jobcentret kan yde støtte til, at en medarbejder frikøbes som mentor i en periode. Der kan desuden ydes støtte til uddannelse af mentoren eller honorar til en ekstern konsulent.
  Læs mere om mentorordningen på cabiweb.dk

 

 

 • Virksomhedspraktik
  Virksomhedspraktik kan bruges til at afdække eller styrke den sygemeldtes muligheder for at komme i job. Virksomhedspraktik kan både gennemføres hos en ny arbejdsgiver eller den nuværende. Praktikken varer normalt op til fire uger.
  Praktikken kan kombineres med andre tiltag, fx en mentor, hjælpemidler eller sundhedstiltag.
  Læs om reglerne for virksomhedspraktik og find links til love og bekendtgørelser