Nøgletal for sygefravær

Få en oversigt over udvalgte nøgletal for udviklingen af sygefravær.

Antal personer på sygedagpenge/sygemeldte

Periode: August 2011 + august 2012

Hele landet Antal personer Antal fuldtidspersoner Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken (16-66 år) Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen (16-66 år)
2011 104.613 72.466 2,6 2
2012 120.007 73.442 2,8 2,0

Kilde: Jobindsats.dk

 

Antal personer på sygedagpenge/sygemeldte fordelt på Beskæftigelsesregioner

Periode: August 2011 + august 2012

Region Antal personer Antal fuldtidspersoner Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken (16-66 år) Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen (16-66 år)
Hovedstaden-Sjælland 12:44.992
11:43.300
12:30.458
11:29.983

12:2,5
11:2,4

12:1,8
11:1,8
Midtjylland 12:26.322
11:25.410
12:18.071
11:17.598

12:3,0
11:2,8

12:2,1
11:2,1
Nordjylland 12:12.364
11:12.391
12:8.037
11:8.377

12:3,0
11:2,9

12:2,1
11:2,2
Syddanmark 12:25.177
11:23.576
12:16.876
11:16.508

12:3,0
11:2,8

12:2,2
11:2,1

Kilde: Jobindsats.dk

 

Antal personer på sygedagpenge/sygemeldte fordelt på matchkategori

Periode: August 2011 + august 2012

Hele landet - Matchkategori Antal personer Antal fuldtidspersoner Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken (16-66 år) Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen (16-66 år)
Match 1: Jobklar 12:63.752
11:60.299
12:30.537
11:29.473
12:1,2
11:1,1
12:0,8
11:0,8
Match 2: Indsatsklar 11:18.160
12:20.462
11:17.609
12:19.577
11:0,6
12:0,7
11:0,5
12:0,5
Match 3: Midlertidig passiv 12:21.205
11:21.852
12:20.527
11:21.470
12:0,8
11:0,8
12:0,6
11:0,6

Kilde: Jobindsats.dk

 

Antal sygedagpengeforløb fordelt på varighed på ydelsen

Periode: Juli 2011 + august 2012

Hele landet 0-4 uger 5-8 uger 9-13 uger 14-26 uger 27-39 uger 40-52 uger 1-2 år 2-3 år Over 3 år
Aug 2012 13.463 6.876 7.838 13.942 9.626 7.516 8.324 1.500 354
Juli 2011 10.627 8.380 7.922 14.320 9.756 7.360 8.653 1.623 420

Kilde: Jobindsats.dk

 

Antal sygedagpengeforløb fordelt på varighed på ydelsen og Beskæftigelsesregioner

Periode: Juli 2011 + august 2012

Region 0-4 uger 5-8 uger 9-13 uger 14-26 uger 27-39 uger 40-52 uger 1-2 år 2-3 år Over 3 år
Hovedstaden-Sjælland
2011
4.796 3.516 3.261 5.827 3.814 2.876 2.451 760 253
2012 5.854 3.112 3.301 5.733 3.772 2.855 3.257 734 210
Midtjylland 2011 2.325 2.077 1.956 3.630 2.446 1.877 2.092 307 60
2012 3.023 1.456 1.916 3.495 2.568 2.007 2.190 301 62
Nordjylland 2011 1.230 931 880 1.602 1.131 832 1.072 228 55
2012 1.522 719 867 1.497 1.057 820 1.023 135 32
Syddanmark 2011 2.276

 

1.856 1.825 3.261 2.365 1.775 2.038 328 52
2012 3.064 1.589 1.754 3.217 2.229 1.834 1.854 330 50

Kilde: Jobindsats.dk

 

Antal sygedagpengeforløb fordelt på varighed på ydelsen og matchkategori

Periode: Juli 2011 + august 2012

Hele landet 0-4 uger 5-8 uger 9-13 uger 14-26 uger 27-39 uger 40-52 uger 1-2 år 2-3 år Over 3 år
Match 1: Jobklar
2011
9.939 5.589 3.262 4.863 2.244 1.328 1.156 158 44
2012 11.336 3.960 3.191 4.862 2.363 1.403 1.094 172 29
Match 2: Indsatsklar
2011
226 763 1.614 3.696 3.127 2.751 3.437 574 114
2012 829 1.110 1.965 4.083 3.382 3.099 3.744 560 116
Match 3: Midlertidig passiv
2011
224 993 2.052 5.401 4.275 3.233 4.030 881 230
2012 753 1.058 1.892 4.672 3.802 2.983 3.483 766 205

Kilde: Jobindsats.dk

 

Antal og andel af delvise raskmeldte/sygemeldte

Periode: August 2011 + august 2012

Hele landet Antal delvise raskmeldinger/sygemeldinger Andel delvise rask- og sygemeldinger, pct.
2011 13.981 12,6
2012 15.743 13,5

Kilde: Jobindsats.dk