Lovgivning og sygedagpenge

Få et overblik over de væsentligste love og regler i forbindelse med sygedagpengeopfølgning

 • Andre aktører       
  Læs om reglerne for, hvordan jobcenteret kan inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen.

 • Arbejdsgivers indsats mod sygefravær
  Læs om arbejdsgiverens rolle, ret og pligt i forbindelse med indsatsen for at få sygemeldte

 • Delvis uarbejdsdygtighed
  Læs om reglerne for at vurdere medarbejdere som delvis uarbejdsdygtige og om reglerne for udbetaling af nedsatte sygedagpenge.

 • Den forebyggende indsats
  Læs om reglerne for jobcenterets og kommunens tidlige indsats for at fastholde personer på arbejdsmarkedet og forebygge sociale problemer.

 • Matchvurdering       
  Læs om, hvordan jobcenteret vurderer ledige og sygemeldte i forhold til tre forskellige matchgrupper (i modsætning til de tidligere fem matchkategorier).

 • Mulighedserklæring       
  Læs mere om reglerne for den såkaldte mulighedserklæring. En arbejdsgiver kan anvende mulighedserklæringen, når hun er i tvivl om, hvilke hensyn der skal tages, for at en sygemeldt medarbejder kan vende helt eller delvist tilbage til arbejdet.

 • Opfølgning på sygemeldte
  Læs om reglerne for jobcenterets opfølgning på sygemeldte personer på sygedagpenge (eller personer, hvis arbejdsgiver modtager refusion af sygedagpengene i sygeperioden).

 • Samarbejdspartnere i sygedagpengeopfølgningen
  Læs mere om reglerne for inddragelse af samarbejdspartnere, når jobcenteret følger op på sygedagpengesager.

 • Sygdom og sygedagpenge
  Læs om reglerne for at modtage sygedagpenge (eller for en arbejdsgiver: sygedagpengerefusion) under sygdom.

 • Sygedagpenge efter 52 uger
  Læs om den almindelige begrænsning for udbetaling af sygedagpenge efter 52 uger - varighedsbegrænsningen - og om de betingelser, der gælder, når sygedagpengene forlænges.

 • Sygefraværssamtale i a-kassen
  Læs om reglerne for de samtaler, som a-kasserne per 5.10.09 skal afholde med sygemeldte ledige senest fire uger efter 1. sygedag.

 • Sygeopfølgning
  Læs om reglerne for jobcenterets opfølgning på sygemeldte ledige, der modtager ledighedsydelse, særlig ydelse, kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse.

 • Særlige afklaringsforløb for sygemeldte
  Læs om reglerne, når sygemeldte skal have tilbud om særligt tilrettelagte forløb for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

 • § 56 - refunderet udgift til sygedagpenge
  Læs om arbejdsgivers mulighed for via en § 56-aftale at få refunderet sin udgift til sygedagpenge, når en medarbejder på grund af en kronisk eller langvarig lidelse har en væsentligt forøget fraværsrisiko