Samarbejde om afklaringstilbud

Koordinering på tværs mellem opfølgningsmedarbejderne i de forskellige tilbud kan lette overskueligheden over forløbet for både medarbejder og borger.

Nogle af de øvrige parter leverer ydelser i henhold til serviceloven - i mange tilfælde ydelser, som med fordel kan foregå samtidig med eller være en del af en beskæftigelsesrettet indsats.

Det gælder fx misbrugsbehandling, psykologbehandling, fysisk træning og selvfølgelig relevante afklaringstilbud.

Det kan være en god idé, at opfølgningsmedarbejderne sætter sig sammen og laver et skema, der kortlægger, hvilke tilbud der er til rådighed for sygemeldte, hvilke der er velegnede for hvem, hvilken varighed og form de har, hvor de er beliggende, og hvad de koster.

Det kan lette overskueligheden for både opfølgningsmedarbejderen og borgeren. Det kan også afdække, hvilke tilbud man aktuelt ikke ved så meget om og måske danne basis for et besøg.

 

Læs også om:

Tilbage til siden om Koordineret indsats

Tilbage til siden om Sygefravær