Gode råd til samarbejde med andre jobcentre

Som teamleder eller fastholdelseskonsulent er det en god idé at tænke i tværkommunalt samarbejde med andre jobcentre i forhold til fastholdelse af medarbejdere. Vi giver dig her inspiration til det indledende samarbejde.

Virksomhederne oplever, at kommunerne har forskellig praksis og forskellige måder at arbejde med fastholdelse på, og det kan være svært at navigere i, hvis man fx som større virksomheder har afdelinger i flere kommuner.

Ved at samarbejde med andre jobcentre, kan I dele erfaringer og etablere en mere ensartet kontakt til virksomhederne, når det gælder fastholdelse.

Inviter andre jobcentre til møde

I første omgang er det en god idé at samle fastholdelseskonsulenter på tværs af kommuner, så I kan dele erfaringerne og finde ud af, hvordan I kan samarbejde.  

Eksempel på invitation til møde med udgangspunkt i Jobcenter Vordingborgs arbejde med fastholdelse.

Dagsordenspunkter til et møde mellem fastholdelseskonsulenter og ledere på området kunne være:  

  1. Rundt om bordet: Fastholdelsesmedarbejderne fortæller om deres indsats, og hvilke erfaringer, de har i deres kommune.

  2. Drøftelse af tidlig indsats (fast track), tolkning og udmøntning af lovgivning og generelle holdninger til håndtering af fastholdelsessager. Hvornår vil det fx være relevant at arbejde hen mod en virksomhedspraktik?

  3. Hvilke behov er der for fælles standarder, fælles identitet, kommunikationsplatforme og formidlingsinitiativer på tværs af kommunerne?

  4. Hvilke behov er der for netværk mellem fastholdelseskonsulenter og afdelingsledere i nabokommuner. Er der brug for, at beslutningen løftes højere op i den kommunale organisation, så ledere og medarbejdere på tværs af kommuner kan ensarte kontakten til virksomhederne?

  5. Er der behov for fælles kompetenceudvikling af fastholdelseskonsulenter? Hvordan kan dette sættes i værk?

Opfordr virksomhederne til samarbejde

Når I kender hinanden på tværs af kommunerne, kan I opfordre virksomhederne til et samarbejde og foreslå et møde med en eller flere virksomheder. Begynd med at lytte til dem og drøfte deres behov. Hvordan oplever de fastholdelsesindsatsen, og hvad forventer de af jobcentrene?

Resultatet af mødet med virksomhederne kunne fx være en partnerskabsaftale mellem virksomheden og de kommuner, virksomheden har medarbejdere i. Det sikrer, at virksomheden ikke oplever forskellig praksis og service, når medarbejdere skal fastholdes.