Jobcentrets virksomhedsservice

Jobcentrene skal blandt andet servicere de virksomheder, som har medarbejdere med længerevarende sygemeldinger.

Jobcentrene har en forpligtelse til at servicere virksomheder, som søger arbejdskraft eller ønsker at fastholde medarbejdere. Denne service er gratis for virksomhederne.

Jobcenteret skal yde servicen for at lette virksomhedernes arbejde med den administration, som er en del af samarbejdet.

Eksempelvis kan servicen bestå i, at virksomhederne hurtigt kan få kontakt med relevante medarbejdere eller endog en fast kontaktperson på jobcenteret. Servicen kan også handle om, at virksomhederne let kan få adgang til information og de nødvendige blanketter i jobcenteret.
Ønsker en virksomhed hjælp til at fastholde medarbejdere, skal jobcentrene stå til rådighed med vejledning og eventuelt deltagelse i rundbordssamtaler.

Jobcentrene skal også servicere virksomhederne, når personer, der er sygemeldt i længere tid, skal have afklaret deres arbejdsevne eller skal ansættes med løntilskud, i fleksjob eller skånejob.

Læs mere om jobcentrets virksomhedsservice i Cabis lovstof.

Fast track

Sygedagpengereformen medfører omfattende ændringer i sagsbehandlingen af især længerevarende sygemeldte, bl.a. indførelsen af en ny fast track-ordning.

Tværkommunalt samarbejde med andre jobcentre

Ved at samarbejde med andre jobcentre om at servicere virksomhederne, kan I dele erfaringer og etablere en mere ensartet kontakt til virksomhederne, når det gælder fastholdelse.

Få inspiration til det tværkommunale samarbejde med andre jobcentre.