Bevægeapparatslidelser

Lidelser i bevægelsesapparatet betegnes også som muskel- og skeletsygdomme, der tegner sig for en konstant stor del af sygefraværet.

Muskel- og skeletsygdomme står for cirka 25 procent af det samlede fravær. Desuden skyldes omkring 20 procent af førtidspensionerne muskel- og skeletsygdomme.

Hvidbog om sygefravær ved muskel- og skeletbesvær

Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø (NFA) udgav i 2008 ”Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær" .

Kort sagt er hvidbogens anbefalinger i forhold til behandling af sygemeldte, der har vanskeligt ved at vende tilbage til arbejdet på grund af muskel- og skeletbesvær:

  • Grundig medicinsk undersøgelse og iværksættelse af påkrævet behandling
  • Tidlig fokus på barrierer for tilbagevenden
  • Bedre koordinering mellem behandlere, arbejdsplads og jobcenter ved behov for jobtilpasning og arbejdsmodifikation
  • Opmærksomhed på opretholdelse af daglige aktiviteter og tidlig eventuel gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen
  • Flerstrenget behandling ved længerevarende symptomer og funktionsbegrænsning – medicinsk, arbejdsmodifikation og kognitiv psykologisk behandling
  • Fysisk aktivitet i arbejdet