Jesper Pedersen, seniorkonsulent

Jesper har lang erfaring med beskæftigelsesområdet og beslægtede områder som social, sundhed og uddannelse. Han har en bred erfaringsbase, fra strategiprocesser og organisationsanalyser til undersøgelser og udvikling af indsatser i forhold til beskæftigelsesområdets målgrupper. Har særligt fokus på unge, og hvad erhvervslivet kan bidrage med.

Opgaver i Cabi

Uddannelsesbaggrund

 • Cand.scient.adm., Aalborg Universitet
 • Proceskonsulentuddannelse, Green Andersen
 • Lederudvikling for ledere uden formelt personaleansvar, Center for Ledelse
 • DREAM, Arbejdsmarkedsstyrelsen
 • Evaluerings- og analysemetoder, Dansk Evalueringsselskab
 • Appreciative Inquiry, Attractor
 • BIKVA (BrugerInddragelse I KVAlitetsvurdering), Aalborg Universitet.

Erhvervsbaggrund

 • DISCUS, chefkonsulent
 • DMA/Research, projektleder
 • Horsens Kommune, Sundheds- og Socialforvaltningen, stabsmedarbejder
 • Dansk Evalueringsselskab, Næstformand.