Sygemeldte med ikke-vestlig baggrund

Borgere med ikke-vestlig baggrund er overrepræsenterede i sygedagpengestatistikkerne. Det kan du være med til at ændre, hvis du retter fokus mod de ting i sagsbehandlingen, som kan forbedres.

Ifølge en analyse fra Rambøll Management [link]fra 2010 skyldes overrepræsentationen i sygefraværsstatistikkerne blandt andet to ting:

  1. at personer med anden etnisk baggrund i større omfang end personer med dansk oprindelse arbejder i brancher med højt sygefravær
  2. at personer med anden etnisk baggrund generelt set har et lavere uddannelsesniveau en dpersoner med dansk oprindelse

Dertil kommer, at mange ikke-vestlige indvandrere også bærer traumatiserende oplevelser, ofte fra krig, med sig.

Prioriter sagsbehandlingen for sygemeldte indvandrere

Cabis erfaringer tyder på, at noget af årsagen til overrepræsentationen skal findes i jobcentrenes behandling af sagerne for personer med ikke-vestlig baggrund.

Og langt fra alle jobcentre har prioriteret indsatsen over for sygemeldte indvandrere i deres beskæftigelsesplaner.

Bedre sagsbehandling - kortere sygefravær

Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes, går hver femte direkte til ledighed mod kun hver tiende etniske dansker.

Skærper du indsatsen særligt over for sygemeldte med ikke-vestlig baggrund, kan du måske være med til at dæmme op for de høje tal på dette område.

  

Jobcentres erfaringer med indsatsen over for sygemeldte indvandrere

Cabi har set nærmere på situationen i de 20 kommuner, som har størst andel af ikke-vestlige indvandrere, og det viser sig, at der er forskel på, hvor godt kommunerne håndterer forløbene.

Københavns Vestegn opnår gode resultater

Kommunerne på Københavns Vestegn, som har en stor andel ikke-vestlige indvandrere, opnår bedre resultater end landsgennemsnittet. En høj andel af ikke-vestlige indvandrere i arbejdsstyrken skaber altså ikke dårligere resultater, snarere tværtimod.

Det tager tid at nedbryde kultur- og sprogbarrierer

Forklaringen er måske, at det tager tid – eller mange samtaler - at få så meget kendskab og så stor viden, at man kan få nedbrudt kultur- og sprogbarrierer og med samme sikkerhed gennemføre en opfølgningssamtale med en ikke-vestlig indvandrer som med en etnisk dansker. Så også den sygemeldte kan føle sig tryg ved samtalen.

Højt sygefravær skyldes flere forhold

At sygefraværet generelt er højere hos ikke-vestlige indvandrere, hænger dog også sammen med forhold, der ligger uden for jobcentrets indflydelse.

Dels har mange ikke-vestlige indvandrere forfærdelige oplevelser med i deres bagage, dels er ikke-vestlige indvandrere generelt set lavere uddannet end deres etnisk danske kolleger.

De bestrider oftere ufaglærte jobs i brancher så som transport, rengøring og industri. Brancher, der statistisk set fører til mere nedslidning af medarbejderne end andre brancher.