Undgå misforståelser og konflikter

Misforståelser kan let opstå, når sproget stadig kan være en udfordring, og når forskellige kulturer og måder at tænke på mødes på arbejdspladsen.

Det kan let gå galt, når man taler forbi hinanden:

undefined

For verden tolkes ud fra det perspektiv, man selv har, og det kan være rigtig svært at sætte sig ind i, hvorfor andre tænker og gør, som de gør. Og lige så svært at sætte sig ud over sin egen måde at se verden på.

Derfor bliver man ofte blind for, at der kan være helt andre grunde til, at folk handler, som de gør, end man forventede.

Vær obs på faldgruberne og hjælp med sproget

I skal ikke ændre jeres arbejdspladskultur, når en nydansk medarbejder starter hos jer.

Men I skal være obs på faldgruberne, når mennesker fra forskellige kulturer mødes, og I skal hjælpe den nye medarbejder med at blive bedre til dansk. Så skaber I grobund for vellykkede forløb og har bedre chancer for at undgå misforståelserne og konflikter.

Her finder du værktøjer til, hvad I konkret kan gøre på virksomheden:

Sprog på arbejdspladsen             Kulturmøder