God forberedelse er genvejen til et vellykket forløb

Her får du gode råd til, hvordan I kan forberede jer, inden virksomheden tager kandidater ind i praktik, løntilskud eller ordinære job, og hvordan I kommer godt fra start.

Sådan laver du en god forberedelse

Se her, hvad du kan gøre for at sikre et godt afsæt for vellykkede forløb med nydanske medarbejdere på arbejdspladsen.

> Seks tips til den gode forberedelse

 

Mentorer baner vejen

En kollega, der fungerer som mentor for den nydanske kollega, kan være med til at bane vejen for et godt forløb på jeres arbejdsplads.

Mentoren kan enten være en medarbejder, en leder eller tillidsrepræsentanten i virksomheden. Det vigtigste er, at der er én, som har lyst til opgaven og til at hjælpe den nye kollega godt til rette på arbejdspladsen i det daglige.

> Læs mere om at være mentor for nydanske medarbejdere

 

Anden hjælp i dagligdagen

Som ny borger i landet kan der løbende opstå spørgsmål og problemstillinger, som man har behov for hjælp og netværk til at løse. Det kan dreje sig om forhold, der ikke direkte har noget med jer som arbejdsplads at gøre, fx breve fra kommunen, behov for lektiecafé e.l.

Det er ikke nødvendigvis noget, I skal hjælpe med og bruge tid på. Der findes både frivillige og andre netværk, I kan henvise medarbejderen til.

> Læs mere om netværk for den nydanske kollega

 

undefined