Værktøjer til at rekruttere og samarbejde med nydanske medarbejdere

Alle medarbejdere er forskellige. De har forskellige kompetencer, udfordringer og mål. Her har vi samlet en række gode værktøjer til virksomheder, der ansætter eller åbner dørene for nydanske medarbejdere.

Hvem kan bruge værktøjskassen?

Værktøjskassen kan både bruges af ledere, mellemledere og kolleger i forberedelsen, i introduktionen og undervejs i selve samarbejdet med nydanske medarbejdere.

Jobcentre kan også bruge værktøjerne målrettet i samarbejdet med virksomhederne. Vi opfordrer til, at medarbejderne sætter sig grundigt ind i værktøjskassens delelementer, og bringer de værktøjer i anvendelse, der er mest relevante i samarbejdet med den konkrete virksomhed.

Find værktøjerne:

undefined

Få overblik over de muligheder og ordninger virksomheder har for at ansætte eller åbne dørene for nydanske medarbejdere i kortere eller længere perioder - og få indblik i økonomien bag.

> Få overblik over mulighederne


undefined

En god forberedelse og en god introduktion er genvejen til vellykkede forløb, når virksomheder rekrutterer arbejdskraft blandt nydanske borgere. Her finder du tips til, hvordan I kan gribe opgaven an på virksomheden.

> Gå til værktøjerne


undefined

Nydanske medarbejdere skal udvikle de faglige kompetencer og blive bedre til det danske sprog, mens de er på virksomheden. Her får du tips og forskellige dialog- og kortlægningsværktøjer til at skabe tydelighed omkring den enkelte medarbejders mål, fremskridt og udviklingspunkter.

> Gå til værktøjerne


undefined

Sikkerhed er et vigtigt tema på alle danske arbejdspladser. Men hvordan introducerer man nydanske medarbejdere, som har en anden sproglig og kulturel baggrund, til sikkerhedsrutiner- og procedurer på virksomheden?

> Gå til værktøjerne


undefined

Når man ansætter og samarbejder tæt med kandidater med en anden kulturel baggrund, kan det give nogle særlige udfordringer både i forhold til sproget og de kulturelle opfattelser, man har med sig.

Som leder eller kollega kan du her hente tips til, hvor de typiske misforståelser opstår (og hvorfor), og hvordan du kan understøtte den sproglige indlæring undervejs.

> Gå til værktøjerne


Værktøjerne er udviklet som en del af Projekt Task Force til Industrien i et samarbejde mellem Industriens Fond, Cabi, Favrskov Kommune og Silkeborg Kommune.