Materialer om nydanskere og beskæftigelse

Find links til aktører og projekter, der arbejder med at hjælpe nydanskere i beskæftigelse, samt liste over udgivelser og andre materialer om emnet.

Aktører

Foreningen Nydansker
Foreningen arbejder for at bane vejen for nydanskere på arbejdsmarkedet og gøre mangfoldighedsledelse til et værdsat element i dansk erhvervsliv. Foreningen er en privat non-profit organisation.
www.foreningen-nydansker.dk

Dansk Flygtningehjælp
DFH er en privat huminær oganisation. Integrationsnet har til formål at give kommuner profesionelle og individuelle yderlser, der kan bidrage til integrationen af flygtninge og indvandre.
www.flygtning.dk og www.integrationsnet.dk

Røde Kors
En humanitær hjælpeorganisation, med 220 lokale afdelinger, som forsøger at afhjælpe social nød igennem netværk, lektiehjælp og andre initiativer.
www.rodekors.dk


Hjemmesider

Integrationsviden
Siden giver et overblik over relevant viden, værktøjer og arrangementer, aktører og netværk på området. Det er ligeledes muligt selv at dele gode erfaringer. 
http://www.integrationsviden.dk

 


Udgivelser

Branchepakker - den bedste integration
LG Insigt har i samarbejde med Vejle Kommune udviklet Branchepakkekonceptet - en integrationsindsats med et klart beskæftigelsesfagligt fokus. Flygtninge/indvandrere skal tilbydes et branchepakkeforløb, der giver dem motivation og kompetencer og styrker deres muligheder for ordinær beskæftigelse.
Læs mere om Branchepakkeforløbet.

CSR i udsatte boligområder
Foreningen Nydansker og Center for Boligsocial Udvikling
Erfaringskatalog og trin for trin-guide til inddragelse af det lokale erhvervsliv i det forebyggende arbejde med unge i udsatte boligområder.
Download rapporten i PDF.

Projekt Mit liv - mit valg
Integrationsnet 2012
Erfaringer fra projektet, hvis mål det var at skabe afklaring for den enkelte deltager, bringe dem tættere på arbejdsmarkedet og medvirke til, at de føler kontrol og tager ansvar for egen livssituation og derved opnår erkendelse af egne barrierer og muligheder.

Ikke-vestlige indvandrere og arbejdsmarkedet
DA 2010 
Rapporten analyserer indvandreres tilknytning til arbejdsmarkedet og konjunkturernes m.v. indflydelse herpå.
Download fra DAs hjemmeside

Kvoteflygtninge i Danmark.
Integrationsministeriet 2010
Analysen viser, at langt flere kvoteflygtninge end tidligere kommer i beskæftigelse inden for de første år i Danmark.
Download fra Nyidanmarks hjemmeside

Rapport om nydanskere på arbejdsmarkedet
Catinét 2010
Rapporten belyser en række aspekter om nydanskere og deres vej ind på det danske arbejdsmarked. Undersøgelsen er baseret på interviews med uddannelsesansvarlige ledere på over 1000 arbejdspladser.  
Download fra Nyidanmarks hjemmeside

Diskrimination - ikke hos os.
Cabi 2009
Pjecen giver råd og viden til ledere om, hvordan man undgår diskrimination på arbejdspladsen.
Download pjecen som pdf

Tal og fakta. 
Justitsministeriet, Udlændingestyrelsen og Styrelsen for fastholdelse og rekruttering, 2012 Tal og fakta på udlændingeområdet.
Download fra Nyidanmarks hjemmeside