Du skal sikre roller og rammer

For mange nydanskere er mødet med jobcentret brolagt med misforståelser. Som sagsbehandler skal du sikre, at roller, ansvar og rammerne for samtalen er på plads.

"Må jeg godt selv søge job? Det har jeg ikke forstået."

- Uddrag af interview med flygtning

For nydanskere kan mødet med jobcentret være kilde til misforståelser og fejlfortolkninger. De ved ikke, hvad et jobcenter er, og de forstår ikke formålet med samtalerne, fordi det ikke bliver tydeligt fortalt. 

Ofte ved de fx ikke, at de selv har ansvaret for at søge job, og den slags misforståelser kan betyde, at rollefordelingen bliver uklar, og nydanskeren mister handlekraften.

Som sagsbehandler er det dit ansvar, at rollerne og rammerne er helt på plads - og at nydanskeren har forstået dem.

Du skal for det første gøre det helt klart, hvad et jobcenter er, og hvordan det fungerer.

Ret og pligt

For det andet er det vigtigt, at du får tydeligt fortalt, hvad man som offentlig forsørget har ret til, og hvad han eller hun har pligt til. Og du skal sørge for at forklare, hvordan man lever op til disse forpligtelser.

Sagsbehandleren har flere roller

For det tredje skal du gøre det helt klart, at du som sagsbehandler har to roller: Du er rådgiver, men du har også en myndighedsrolle. Du skal gøre helt klart, hvad de to roller betyder, og hvilke konsekvenser, der kan være forbundet med de to roller.

Og for det fjerde skal du gøre det helt tydeligt, hvilke punkter I skal igennem i samtalen, og ikke mindst hvorfor I skal igennem dem.

Redskaber og gode råd

Case