Forløbsprogram for aktivitetsparate flygtninge

LG Insight og Cabi har i fællesskab udviklet et forløbsprogram for arbejdsrettet rehabilitering for nyankomne flygtninge med traumer, som skal overgå fra asylcenteret til en beskæftigelsesrettet indsats i kommunen.

Forløbsprogrammet indeholder anbefalinger og konkrete redskaber til en tidlig og sammenhængende arbejdsrettet rehabiliterende indsats for traumatiserede flygtninge.

Forløbsprogram gør vejen til arbejdsmarkedet kortere

Programmet skal sikre forløb som gennem systematik, fokus på arbejde og helhedstænkning kan gøre vejen til arbejdsmarkedet kortere.

Gå til forløbsprogrammet

Kontakt Cabi for mere information

LG Insight og Cabi har udviklet forløbsprogrammet sammen på baggrund af mangeårige erfaringer med integration af flygtninge på arbejdsmarkedet samt med inspiration fra sundhedsvæsenet, hvor metoden med forløbsprogrammer har været anvendt i flere år. 

Har du spørgsmål eller vil høre til, hvordan I kan implementere forløbsprogrammet for aktivitetsparate flygtninge med traumer, så tag kontakt til Annette Juul Jensen, Nadia El-Gendi eller Bente Nissen.

Brug for rådgivning eller kompetenceudvikling

Hvis I har brug for hjælp og rådgivning til fx konkret sagsgennemgang, hvordan der sikres ledelsesinformation eller kompetenceudvikling af koordinatorfunktionen, så se her hvad Cabi og LG Insight kan hjælpe med.

 

Cabi udbyder åbne kurser omkring arbejdet med aktivitetsparate flygtninge. Se aktuelle kurser