Fælles forståelse og centrale nøglebegreber

Som ledig og ny i Danmark er der en lang række centrale ord og begreber, som er nye og ukendte. Hjælp nydanskere med at forstå de centrale nøglebegreber vi bruger.

Interviewer: "Søger du job?"

Flygtning: "Ja, jeg er jo i praktik. Er det ikke jobsøgning?"

- Uddrag af interview med flygtning

IGU, løntilskud, virksomhedspraktik, fleksjob, jobcenter...

Listen over ord og begreber vi bruger om arbejdsmarkedet og vejen ind på det, er meget lang.

Kommer man fra et andet land og en anden kultur, kan de være rigtig svære at forstå. Hvad er et CV, og hvordan skal det bruges? Hvad er praktik, og hvad er formålet med det? På nogle sprog er der fx ikke en direkte oversættelse af ordet 'praktik'.

Du skal sikre forståelsen

Som sagsbehandler skal du sikre dig, at nydanskere, som du har til samtale, har forstået de ord og begreber, som vi ofte tager for givet.

For det kan have meget uheldige konsekvenser, hvis han eller hun fx ikke forstår, hvad en praktik er, og at hver enkelt praktik kan have et bestemt delformål på vejen til job. Fx kompetenceudvikling, sprogtræning, osv.

"Man kan ikke få job i Danmark uden praktik."

- Uddrag af interview med flygtning

Er formålet med praktikken blevet misforstået, kan det i værste fald betyde, at han eller hun siger nej tak til praktikken eller møder umotiveret op. Men med nogle samtaletekniske greb kan du sikre dig, at de centrale begreber bliver forstået.

Arbejder du med tolk, er det også vigtigt, at både nydanskeren og tolken er klædt rigtigt på.

Redskaber og gode råd