Materialer om nydanskere og beskæftigelse

Find links til aktører og projekter, der arbejder med at hjælpe nydanskere i beskæftigelse, samt liste over udgivelser og andre materialer om emnet.

Andre aktører

Foreningen Nydansker
Foreningen arbejder for at bane vejen for nydanskere på arbejdsmarkedet og gøre mangfoldighedsledelse til et værdsat element i dansk erhvervsliv. Foreningen er en privat non-profit organisation.
www.foreningen-nydansker.dk

Dansk Flygtningehjælp
DFH er en privat huminær oganisation. Integrationsnet har til formål at give kommuner profesionelle og individuelle yderlser, der kan bidrage til integrationen af flygtninge og indvandre.
www.flygtning.dk og www.integrationsnet.dk

Røde Kors
En humanitær hjælpeorganisation, med 220 lokale afdelinger, som forsøger at afhjælpe social nød igennem netværk, lektiehjælp og andre initiativer.
www.rodekors.dk


Hjemmesider og hotlines

Integrationsviden
Siden giver et overblik over relevant viden, værktøjer og arrangementer, aktører og netværk på området. Det er ligeledes muligt selv at dele gode erfaringer. 
www.integrationsviden.dk

Jobservice Danmark
Gratis hjælp til rekruttering af nydansk arbejdskraft på tværs af kommunegrænser. Ring til hotlinen på tlf. 72200350 (alle hverdage fra kl. 8-16) eller skriv på jobservicedanmark@star.dk.
www.star.dk


Udgivelser og redskaber

Værktøjskasser
På Cabis hjemmeside har vi samlet værktøjer til integration af nydanskere i tre værktøjskasser til virksomheder, til jobcentre og til nydanskere.

Værktøjerne er gratis og til fri afbenyttelse for alle.

Værktøjskasserne er udviklet og kvalificeret i samarbejde med brugere fra alle tre målgrupper og finansieret af projekt Task Force til Industrien (Industriens Fond) samt projekterne Jobparat fra Start og Fasthold flere flygtninge (begge udviklet som en del af Cabis resultatkontrakt med STAR).
Se værktøjskasser til virksomheder, til jobcentre og til nydanskere.

Proces for modtagelse
Samlet information om processen fra en flygtning søger om asyl til de modtages i den enkelte kommune og integrationsindsatsen udfoldes.
www.integrationsviden.dk/proces-for-modtagelse

Lokalsamfundet bygger bro (metodekatalog)
Det gode samarbejde om at modtage flygtninge i kommunerne mellem civilsamfund og kommune. Baseret på praktiske erfaringer fra fem projektkommuner.
www.integrationsviden.dk/medborgerskab/

God praksis i den beskæftigelsesrettede danskundervisning (idékatalog)
Idékatalog med anvendelige modeller og beskrivelse af udfordringer ud fra den nuværende praksis. Til brug for kommunalbestyrelsens overvejelser, planlægning og implementering af danskuddannelse i kombination med virksomhedspraktik eller andre initiativer, der styrker flygtninges og familiesammenførtes tilknytning til arbejdsmarkedet.
www.integrationsviden.dk/skole-uddannelse/

Branchepakker - den bedste integration
LG Insigt har i samarbejde med Vejle Kommune udviklet Branchepakkekonceptet - en integrationsindsats med et klart beskæftigelsesfagligt fokus. Flygtninge/indvandrere skal tilbydes et branchepakkeforløb, der giver dem motivation og kompetencer og styrker deres muligheder for ordinær beskæftigelse.
Læs mere om Branchepakkeforløbet.