Nydanskere og integration på arbejdsmarkedet

Beskæftigelsesrettet arbejde med nydanskere kræver viden om de grupper af nydanskere med særlige udfordringer på arbejdsmarkedet. Med input fra sagsbehandlere i en række jobcentre skitserer vi nogle typiske udfordringer samt forslag til indsatser til disse grupper.

Mennesker er forskellige og har ikke samme udgangspunkt. Derfor bør vi ikke behandle alle ens, men anerkende, at nogen kan have behov for noget særligt for at opnå de samme muligheder, som andre i samfundet. Med andre ord må vi undertiden forskelsbehandle for at ligebehandle.

Personlige behov - personlige løsninger

Når det gælder nydanskere kan det, der er behov for være sprogstøtte eller en særlig grundig introduktion til regler og normer på arbejdsmarkedet.

Flygtninge, indvandrere og etniske minoriteter er ikke en homogen gruppe, så udfordringer og løsninger kan ikke gives på forhånd, men må findes med udgangspunkt i den enkeltes sag, behov og omstændigheder.

Læs mere om målgruppen

Flygtninge og indvandrere i job

Besøg også vores side "Flygtninge i job", hvor virksomheder - og også jobcentre - finder gode råd til integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet.

Har I brug for flere kompetencer og nyeste viden og redskaber til arbejdet med integration af flygtninge, så se Cabis aktuelle kurser