Videnssyntese: Viden til at komme i mål med integration

Som led i projekt 'I mål med Integration' er der udarbejdet en syntese af eksisterende viden om virksomme indsatser inden for beskæftigelsesrettet integration. Videnssyntesen findes også i en pixi-udgave.

Videnssyntesen skal være grundlaget for deltagerkommunernes effektivisering af deres indsats for at få flere flygtninge og indvandrere i arbejde.

Udover at afdække viden om virkningsfulde metoder er der i syntesen forsøgt at finde viden om faktorer, som har betydning i en lokal implementeringskontekst; viden om hvorfor, hvordan og hvornår bestemte indsatser virker for ikke-vestlige flygtninge og indvandrere.

 Videnssyntese: Viden til at komme i mål med integration    Download Videnssyntesen: Viden til at komme i mål med integration  
undefined  

Download PIXI: videnssyntese: De vigtigste konklusioner og
pointer fra videnssyntesen til dig, der vil have et hurtigt overblik.

OBS: Pixi-udgaven er opdateret pr. 1. marts 2017.
Den nye version er tilgængelig via linket.

Også inspiration til andre kommuner

Andre kommuner kan også benytte videnssyntesen som inspiration og som udgangspunkt for at reflektere over egen praksis.

Få flere redskaber til at arbejde i dybden med jeres integrationsindsats i redskabspakken: Kom i mål med integration