Tænk virksomhedsrettet

Brug de virksomhedsrettede ordninger aktivt, når du skal støtte en person med handicap til job.

Ikke mindst for ledige med et handicap er der god grund til at bruge de virksomhedsrettede ordninger. Nogle personer med et handicap har få arbejdserfaringer bag sig. Andre har mange, men skal tilbage på arbejdsmarkedet efter sygdom eller ulykke, og har derfor brug for at prøve sig selv af i en virksomhed.

Afklaring gennem virksomhedspraktik

Det kan være en udfordring for sagsbehandleren i jobcentret at sidde på kontoret og vurdere, om et handicap er en barriere i et konkret job, og hvordan denne barriere kan overkommes i hverdagen på en arbejdsplads.

Virksomhedspraktik kan bidrage til at afklare, om der er brug for særlig kompensation. Den kan åbne døren til virksomheden og dermed få kompetencerne i centrum. Praktik giver også et godt grundlag for at afklare, hvordan et kommende job skal strikkes sammen.

10 gode råd til at støtte personer med handicap til job

  1. Find individuelle løsninger: Byg videre på den enkeltes motivation og arbejd helhedsorienteret.
  2. Brug nøglepersonen på handicapområdet: Nøglepersonen kan være sparringspartner – gerne tidligt i forløbet. Nøglepersonen kender til de handicapkompenserende ordninger.
  3. Skab dialog om løsningerne: Dialog med borger og virksomhed er vejen til at finde de individuelle løsninger på barriererne.
  4. Brug virksomhedspraktik tidligt: En praktik kan konkretisere både muligheder og begrænsninger og pege på, hvor løsningerne skal findes.
  5. Gør formålet med praktik tydeligt: Alle parter har brug for at vide om formålet er job eller at afklare kompetencer og skånehensyn.
  6. Ryd barriererne af vejen: Se igennem begrænsningerne, fokuser på kompetencerne og tænk i at kompensere begrænsningerne.
  7. Ret fokus mod kompetencerne: Tag udgangspunkt i de kompetencer personen har – både hvis de kan bruges til at fortsætte inden for det hidtidige arbejdsområde, eller hvis der skal ske et karriereskifte.
  8. Inddrag eksperter og netværk: Inddrag patientforeninger, sundhedssystemet eller andre med specifik viden på området.
  9. Stil passende udfordringer: Hjælp med at tydeliggøre, hvilke hensyn, der er nødvendige, men sæt samtidig fokus på ressourcer og drømme. Husk at følge progressionen i forløbet.
  10. Brug mentorordningen: Det kan være en god døråbner til arbejdspladsen.