Opstart i virksomheden

Når en ledig med handicap skal i job, er der nogle særlige overvejelser, du og borgeren skal gøre jer i fællesskab.

I de fleste tilfælde kender personen selv sit handicap bedst og ved ofte, hvad der skal til. Derfor er det en god idé at starte med at spørge til, hvordan vedkommende normalt klarer forskellige opgaver, og hvilke løsninger, vedkommende selv kan få øje på.

I andre tilfælde er det første gang, personen træder ud på arbejdsmarkedet efter sygdom eller ulykke. I den situation drejer opgaven sig om at finde ud af, hvordan et job skal tilrettelægges, og hvordan handicappet kan kompenseres.

Håndter usikkerhed med konkret information

Måske har arbejdspladsen ikke tidligere haft medarbejdere med et handicap. Så kan der være brug for, at både medarbejderen og jobcentret bidrager til at håndtere usikkerheden om, hvad handicappet betyder i jobbet.

Vær forberedt på, hvilke udfordringer, der kan opstå, og hav bud på, hvordan de kan håndteres. Åbenhed og dialog om udfordringerne er vigtigt, men giv også konkret information om, hvad jobcentret kan hjælpe med.

Kollegaerne skal også informeres

Hjælp personen og virksomheden med at få aftalt, hvad kollegerne skal vide. Men sæt kun fokus på det, der har betydning i forhold til arbejdet. Få afklaret:

  • Hvad betyder handicappet eller sygdommen i det daglige?
  • Hvordan kommer det til udtryk?
  • Hvilke hensyn er der brug for?

Følg løbende op 

Hvis I begynder med en praktik, så lav aftaler om, hvordan der skal følges op i starten af forløbet.

Ofte er det først efter lidt tid, at det bliver tydeligt, hvilken betydning handicappet har. Derfor er opfølgning ekstra vigtig, når der også er et handicap at følge op på.