Handicapkompenserende ordninger

Når en borger har et handicap, er der forskellige muligheder for at knytte ekstra støtte til et job. Tag udgangspunkt i personens behov for støtte og tilrettelæg hjælpen derefter.

Det kan ofte sagtens lade sig gøre at kombinere job og handicap. Kontakt Specialfunktionen Job & Handicap og få sparring på konkret sagsbehandling.

I nogle tilfælde er der brug for hjælp fra jobcentret for at få jobbet og de begrænsninger, handicappet eller den kroniske sygdom giver, til at hænge sammen.

Ordninger

Ordningerne kan kombineres

Ordningerne kan kombineres, og de handicapkompenserende ordninger kan også anvendes ved ordinære ansættelser.

Fra starten af en praktik kan det nogle gange være svært at vurdere, om der er behov for personlig assistance, så begynd evt. med et mentorforløb for at klarlægge, om behovet for støtte er mere permanent. Herefter kan personlig assistance bringes i spil.

Psykisk funktionsnedsættelse

Brug Cabis folder om kompensation af funktionsnedsættelse til dialogen med virksomhederne om kompensationsmuligheder for psykisk funktionsnedsættelse blandt medarbejdere.

Hør, hvordan det er at have en medarbejder med psykisk funktionsnedsættelse ansat - og hvad der er gjort brug af af kompenserende ordninger for, at det kan lade sig gøre.